Szukasz wsparcia?
Znajdź najbliższe Twojej lokalizacji
Biuro Porad Obywatelskich

Czym jest
poradnictwo
obywatelskie


Poradnictwo obywatelskie jest metodą wspierania osób w poszukiwaniu rozwiązań ich problemów poprzez udzielanie porad i informacji o prawach i obowiązkach obywatela oraz pomoc w wyborze optymalnego rozwiązania w oparciu o analizę sytuacji, przedstawienie różnorodnych ścieżek postępowania i zobaczenie ich konsekwencji.

Poradnictwo obywatelskie najczęściej jest realizowane w zakresie spraw:

 • mieszkaniowych
 • rodzinnych
 • świadczeń socjalnych
 • świadczeń z ubezpieczenia społecznego
 • zatrudnienia i bezrobocia
 • imigracji/ repatriacji
 • finansowych
 • niepełnosprawności
 • obywatela a instytucji
 • pozbawienia wolności
 • spadkowych
 • konsumenckich
 • stosunków międzyludzkich
 • własności

Zasady obowiązujące w poradnictwie obywatelskim:

bezpłatność – porady są całkowicie darmowe;
bezstronność – doradca udzielający porad nie kieruje się własnymi opiniami,
przekonaniami i wartościami, nie ocenia osoby ani działań, która przychodzi po wsparcie,
bezstronność – nie angażuje się po żadnej ze stron konfliktu,
otwartość – każda osoba może być klientem biura i będzie przyjęta w sposób uwzględniający jej potrzeby i możliwości,
poufność – zachowanie w tajemnicy faktu, że konkretna osoba korzysta z porady obywatelskiej oraz zachowaniu w tajemnicy wszystkich powierzonych osobie udzielającej porady obywatelskiej informacji (wyjątek stanowią sytuacje typu obowiązek powiadomienia o przestępstwie, wezwanie ze strony organów ścigania karnego i karnoskarbowego),
niezależność – Biura Porad Obywatelskich i inne placówki, które przyjęły standard niezależności w poradnictwie obywatelskim, udzielając porad kierują się wyłącznie dobrem klienta nie zaś interesem kogokolwiek innego (osoby, instytucji),
aktualność i rzetelność – informacje są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz z aktualną ofertą instytucji i organizacji działających na rzecz obywateli. W biurach porad obywatelskich każda porada jest udzielana w oparciu o istniejący w BPO system informacyjny;,
samodzielność klienta – doradca nie podejmuje decyzji za klienta – klient sam dokonuje wyboru dalszej drogi postępowania.

Standardy
poradnictwa
obywatelskiego