Historia poradnictwa
obywatelskiego w  Polsce

Pierwsze Biura Porad Obywatelskich w Polsce rozpoczeły działalność w 1996 roku. BPO powstały na wzór działających w Wielkiej Brytanii od ponad 60 lat Citizens Advice Bureaux.

Tam zrodziły się spontanicznie, w odpowiedzi na potrzeby społeczne czasu wojny. W Polsce natomiast w odpowiedzi na potrzeby związane z przemianami gospodarczymi i ustrojowymi ostatnich lat, a także potrzeby związane z budowaniem demokratycznego społeczeństwa, świadomego swych praw. Zaprezentowana poniżej tabela zawiera dane dotyczące historii poradnictwa obywatelskiego w Wielkiej Brytanii i Polsce.

WIELKA BRYTANIAPOLSKA
Kiedy powstały?Po wybuchu II wojny światowejW 1996 roku w Warszawie
Przyczyny powstaniaproblemy społeczne okresu wojennego(poszukiwanie zaginionych członków rodziny, ewakuacja ludności, reglamentacja towarów)przemiany ustrojowe i gospodarcze (bezrobocie, zmieniające się w szybkim tempie przepisy, brak placówek informujących o uprawnieniach obywateli)
Organizacje zrzeszające BiuraCiztizens Advice (CA),który dba o przestrzeganie zasad i standardów, dostarcza informacji, dba o ich aktualizację, organizuje szkoleniaBiura Porad Obywatelskich(BPO) zrzeszone są w Związku Biur Porad Obywatelskich (ZBPO), który działa od kwietnia 1998 r.
Liczba biur
Ponad 200029
Kto pracuje w biurach ?

W biurach pracują przeszkoleni doradcy

(płatny personel i wolontariusze)

Najczęściej zgłaszane problemyW 1997 r. przyjęto 6,5 mln. spraw, najwięcej zgłaszanych problemów dotyczyło zasiłków socjalnych, ubezpieczeń społecznych, rent i emeryturW 2001 r. przyjęto ponad 18 000 spraw, najczęściej dotyczyły one problemów mieszkaniowych, rodzinnych, pracy oraz tzw. roszczeń cywilnych

w 2002 r. przyjęto prawie 31 000 spraw, głównie mieszkaniowych, rodzinnych i dotyczących ubezpieczeń

W 2003 r w BPO udzielono ponad 32 000 porad.

najczęściej dotyczyły spraw relacji obywatela i urzędu, potem spraw rodzinnych i mieszkaniowych oraz zatrudnienia/bezrobocia,

Ta część działalności Związku Biur Porad Obywatelskich skupia się przede wszystkim na utrzymywaniu stałego kontaktu i udzielaniu wsparcia działającym BPO oraz wyszukiwaniu nowych, silnych i doświadczonych organizacji pozarządowych, które mają możliwości personalne, finansowe i techniczne, żeby założyć i prowadzić Biuro Porad Obywatelskich.

Czuwamy także nad tym, aby ilościowy rozwój sieci był zrównoważony z jej rozwojem jakościowym. Dlatego zaostrzyliśmy nieco kryteria przyjmowania nowych organizacji do sieci BPO, aby już na początku spełniały one najistotniejsze standardy pracy. Realizujemy kolejne programy, które mają przyczynić się do poprawy jakości pracy i usług świadczonych w biurach. Temu ostatniemu celowi służą m.in. wizyty w BPO, rozwijanie programów stażowania nowych biur w tych doświadczonych, spotkania kierowników BPO i spotkania integracyjne.

Obecnie priorytetem naszym jest zwiększenie liczby BPO, szczególnie w województwach, w których ich nie ma oraz regionach szczególnie zagrożonych biedą, bezrobociem i bezradnością społeczną. Drugim istotnym zdaniem jest dalsza praca nad poprawą jakości pracy i usług naszych ośrodków oraz zniwelowanie różnic między poszczególnymi biurami.