Newsletter ZBPO

Zapraszamy do subskrypcji bezpłatnego newslettera. Średnio raz w miesiącu otrzymasz informacje związane z poradnictwem obywatelskim, w szczególności dotyczące działalności Związku Biur Porad Obywatelskich oraz prowadzonych przez Związek szkoleń.

Zgody i informacje o przetwarzaniu danych osobowych


Administratorem Państwa danych osobowych jest Związek Biur Porad Obywatelskich z siedzibą w Warszawie (00-116) przy ul. Świętokrzyskiej 30/63, adres do korespondencji: ul. Gałczyńskiego 3, 00-362 Warszawa, o numerze KRS 0000021621, NIP 5262232381, REGON 01319114500000.

Z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych można się skontaktować poprzez adres e-mail zbpo@zbpo.org.pl.

Dane osobowe są przetwarzane w celu wysyłania do Państwa w formie newslettera informacji związanych z poradnictwem obywatelskim, w szczególności dotyczących działalności Związku Biur Porad Obywatelskich oraz prowadzonych przez Związek szkoleń.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1),

Odbiorcą Państwa danych osobowych jest Związek Biur Porad Obywatelskich oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i odrębnych umów, tj. upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych.

Dane osobowe są przechowywane do momentu odwołania zgody lub do momentu, gdy ich przechowywanie utraci cel.

Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.