Kursy doszkalające

Zgodnie z art 11 a ust 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej doradcy świadczący poradnictwo obywatelskie mają obowiązek odbyć corocznie minimum 8 godzinny kurs doszkalający  z zakresu praktycznych aspektów związanych ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, w tym dotyczących poszczególnych jego dziedzin, tj spraw mieszkaniowych, zadłużeniowych, związanych z zabezpieczeniem społecznym.

Szkolenie prowadzone metodą warsztatową, 2 trenerów, grupy – 15-18 osób.

Na zakończenie kursu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające jego uczestnictwo.

Kursy doszkalające organizowane przez Związek Biur Porad Obywatelskich będą się odbywać w trzech ośrodkach: Gdynia, Ruda Śląska, Warszawa.

Tematy kursów
i miejsca

Wpływ zmian w przepisach na sytuację klientów poradnictwa obywatelskiego 

Ostatni rok przyniósł szereg zmian w trzech, zasadniczych dla poradnictwa obywatelskiego obszarach – sprawach mieszkaniowych, zadłużeniowych,  z zakresu zabezpieczenia społecznego. Zmieniła się m.in. ustawa o ochronie praw lokatorów, pojawiło się szereg nowych świadczeń pomocowych. Każdy doradca obywatelski powinien mieć wiedzę na temat tych zmian i umiejętność wykorzystywania jej w pracy z klientem.

Podczas kursu przybliżymy Państwu praktyczne aspekty zmian w przepisach w trzech, zasadniczych dla poradnictwa obywatelskiego obszarach. Omówimy także trudności związane ze świadczeniem porad i sposoby ich pokonywania.

 

Upadłość konsumencka – praktyczne aspekty 

Z każdym rokiem rośnie liczba osób zadłużonych i tych które chcą ogłosić upadłość konsumencką. Podczas kursu będziemy omawiać model pracy z osobą zadłużoną i zagadnienia związane z procedurą upadłościową, czyli nie tylko przygotowanie samego wniosku, ale także wszystko to co się wiąże z pracą syndyka, sporządzeniem listy wierzytelności, ustaleniem planu spłaty itp. Omawiane treści są oparte o bezpośrednie doświadczenia prowadzących w pracy z osobami ogłaszający upadłość konsumencką.

 

Mediacja – wygrana czy przegrana

Wypracowane wspólne porozumienie uczestników mediacji ma charakter wygrana – wygrana. Czy tak w rzeczywistości jest postrzegana mediacja? A może jednak wygrana – przegrana?

Nierzadko w mediacji pojawiają się pełnomocnicy, którzy reprezentują strony w sądach. Nastawieni na spór, traktują strony jako przeciwników. A zatem zakładają, że jedna strona wygra, druga przegra. Czy w mediacji możliwa jest rola pełnomocnika bez zachowań typowych w sądzie?

O tym wszystkim będzie można dowiedzieć się podczas kursu. Ponadto omówimy, jak przygotować i zachęcić stronę do mediacji oraz jak przygotować plan mediacji.

 

Ulgi i uprawnienia dla osób z niepełnosprawnościami

Podczas kursu przybliżymy uczestnikom całe spektrum ulg i uprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (w zależności od stopnia niepełnosprawności), począwszy od zasad korzystania z karty parkingowej, poprzez ulgi transportowe, aż po ulgi do muzeów, na telefony komórkowe, zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych, paszportowe itp.

Ponadto porozmawiamy o różnych aspektach pracy z osobami z niepełnosprawnościami oraz instytucjach i organach zajmujących się pomocą osobom z niepełnosprawnościami.

 

Pokonywanie trudności w pracy doradcy poradnictwa obywatelskiego

Podczas kursu uczestnicy dowiedzą się, jak efektywnie współpracować z klientem oraz zachęcać go do wykonywania zaplanowanych działań. Omówimy także, jak radzić sobie z trudnościami w pracy poradniczej i jak dbać o przestrzeganie standardów.  Uczestnicy poznają nowe techniki komunikacyjne użyteczne w zapobieganiu i radzeniu sobie z negatywnymi emocjami. Będą mieli możliwość praktycznego przećwiczenia zdobytych umiejętności, dzięki czemu zyskają poczucie aktywnego kierowania procesem doradczym oraz zwiększą swoje poczucie kompetencji w tym obszarze.

 

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z metodą pracy z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem, w szczególności z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie. Uczestnicy dowiedzą się, jak rozpoznawać potrzeby klientów z dotkniętych takimi problemami oraz zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu prawa karnego i procedury karnej.

Podczas kursu uczestnicy dowiedzą się, jak wzmocnić osobę w szukaniu specjalistycznej pomocy, kto może zapewnić wsparcie psychologiczne, jaka jest rola i oferta ośrodków pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Problemy imigrantów i uchodźców na terenie Polski (uregulowanie pobytu, zatrudnienie, uzyskanie pomocy finansowej i mieszkaniowej)

Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę na temat praw i obowiązków cudzoziemców z obszaru UE oraz spoza Unii, w tym uchodźców. Poruszone zostaną zagadnienia dotyczące między innymi obowiązku rejestracji, uprawnień i świadczeń dla cudzoziemców, zasad podejmowania pracy, rejestracji jako osób bezrobotnych, opieki zdrowotnej, edukacji. Ukończenie szkolenia pozwoli na zwiększenie wiedzy i kompetencji uczestników w zakresie podstawowych przepisów prawnych dotyczących pobytu cudzoziemców w Polsce.

Terminy

Terminu kursów  podajemy na bieżąco w zakładce

TERMINY i MIEJSCA – zobacz >