[zapisy zakończone] [28.08] [Warszawa] Szkolenie z zakresu poradnictwa obywatelskiego

Związek Biur Porad Obywatelskich kontynuuje stacjonarną działalność szkoleniową! Tym razem zapraszamy do Warszawy na 70 godzinne szkolenie z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego. W związku ze stanem epidemii, zajęcia będą odbywały się w trybie mieszanym – stacjonarnym i zdalnym. Naucz się pomagać w taki sposób, aby wspierać samodzielność osób w kryzysowych sytuacjach. Poznaj metodę pracy doradczej praktykowaną od ponad 20 lat w organizacjach pozarządowych tworzących ZBPO. Odbądź szkolenie, przystąp do egzaminu, uzyskaj zaświadczenie zgodne z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Szkolenie potrwa łącznie 10 dni i zakończy się oceną wiedzy i umiejętności. Pozytywna ocena jest podstawą do wystawienia przez ZBPO odpowiedniego zaświadczenia, zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Program

Szkolenie obejmuje co najmniej 15 godzin zajęć z metodyki pracy doradcy, 20 godzin zajęć dotyczących zagadnień związanych z poradnictwem dla osób zadłużonych oraz 35 godzin szkolenia merytorycznego obejmującego poradnictwo z zakresu: zabezpieczenia społecznego, spraw mieszkaniowych, dziedziczenia, własności, prawa pracy, spraw rodzinnych, postępowania cywilnego, karnego i administracyjnego. Pozostałe godziny poświęcamy na aktualne potrzeby grupy – pogłębianie wiedzy oraz indywidualne konsultacje. Szczegółowe informacje na temat szkoleń i egzaminów oraz zasad uzyskiwania zaświadczeń potwierdzających wiedzę i umiejętności w zakresie świadczenia poradnictwa obywatelskiego oraz szkoleń i egzaminów przedstawimy w programie i regulaminie.

Termin i miejsce

 • część I stacjonarna – 28.08-30.08.2020 r.
 • część II zdalna – 04.09-06.09.2020 r.
 • część III stacjonarna – 11.09-13.09.2020 r.
 • część IV zdalna – 17.09.2020 r.
 • egzamin stacjonarny – 19.09.2020 r.

Zajęcia stacjonarne będą odbywały się w warszawskiej Klubokawiarni “Pożyteczna” przy Nowym Świecie 58:

 • w piątki w godzinach 09:00-19:00, w tym jednogodzinna przerwa obiadowa
 • w soboty w godzinach 09:00-19:00, w tym jednogodzinna przerwa obiadowa
 • w niedziele w godzinach 09:00-18:00, w tym jednogodzinna przerwa obiadowa

Zajęcia zdalne będą odbywały się online za pośrednictwem komunikatora internetowego Zoom i internetowej platformy edukacyjnej Moodle:

 • w czwartki w godzinach 17:00-20:00
 • w piątki w godzinach 17:00-20:00
 • w soboty w godzinach 10:00-15:00
 • w niedziele w godzinach 10:00-15:00

Link umożliwiający udział w zajęciach zdalnych zostanie wysłany uczestnikom na adres e-mail podany w trakcie rejestracji.

Bezpieczeństwo

Zależy nam na bezpieczeństwie nas wszystkich. W związku ze stanem epidemicznym COVID-19, szkolenie będzie prowadzone z zachowaniem adekwatnych do sytuacji środków bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego:

 1. Zajęcia będą prowadzone przez 2 trenerów dla grupy 12 uczestników;
 2. Miejsce, gdzie będzie prowadzone szkolenie, odpowiada wymogom bezpieczeństwa;
 3. Nasi trenerzy otrzymali szczegółowe wytyczne i wskazówki dotyczące postępowania w tej szczególnej sytuacji, które zapewniają maksymalne bezpieczeństwo szkolenia. Trenerzy prowadzący szkolenie nie należą do grupy ryzyka – nie przebywali w ostatnich miesiącach poza granicami kraju, w ich najbliższym otoczeniu nie ma osób poddanych kwarantannie ani chorych, przebywających w szpitalach, czy takich u których stwierdzono zakażenie koronawirusem;
 4. W trakcie zapisów na szkolenie, wszyscy uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Osoby należące do grupy ryzyka nie będą mogły wziąć udziału w tym terminie szkoleniu;
 5. Podczas zajęć stacjonarnych trenerzy będą monitorowali i przypominali wszystkim uczestnikom o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa;
 6. Opracowaliśmy procedurę postępowania na wypadek pojawienia się objawów chorobowych;
 7. Na bieżąco monitorujemy komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego i stosujemy się do wytycznych.

Opłata

Koszt szkolenia i egzaminu wynosi 3.999 zł.

Rejestracja

Zapisy na szkolenie prowadzone są przez formularz dostępny na stronach internetowych https://zbpo.org.pl i https://zbpo.bookero.pl.

Kontakt

W razie pytań, pozostajemy w dyspozycji. Można się z nami skontaktować:

Skip to content