[7.06] [Warszawa] Szkolenie z poradnictwa obywatelskiego. Przesunęliśmy termin o tydzień i wydłużyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

Zapraszamy w czerwcu do Warszawy na szkolenie z poradnictwa obywatelskiego. Przesunęliśmy termin o tydzień i tym samym wydłużyliśmy nabór. Szkolenie planowane jest w dniach  7-9 czerwca (część I), 14-16 czerwca (część II), 21-23 czerwca (część III plus egzamin). Kto jeszcze nie zdążył się zgłosić, Jest jeszcze szansa. Zapraszamy do kontaktu. Szkolenie odbędzie się, jeśli zgłosi się przynajmniej 12 osób.

Szkolenie trwa 70 godzin i kończy się egzaminem sprawdzającym wiedzę i umiejętności z zakresu poradnictwa obywatelskiego. Łącznie z egzaminem prowadzone jest w ciągu 9 dni.

 

PROGRAM

Szkolenie obejmuje 15 godzin zajęć z metodyki pracy doradcy, 20 godzin zajęć dotyczących zagadnień związanych z poradnictwem dla osób zadłużonych oraz 35 godzin szkolenia merytorycznego obejmującego poradnictwo z zakresu: zabezpieczenia społecznego, spraw mieszkaniowych, dziedziczenia, własności, prawa pracy, spraw rodzinnych, postępowania cywilnego, karnego i administracyjnego (szczegółowy program).

Po ukończeniu szkolenia i zdaniu z wynikiem pozytywnym egzaminu końcowego uczestniczki i uczestnicy otrzymują zaświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie świadczenia poradnictwa obywatelskiego zgodnie z art. 11 ust. 3a pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Szczegółowe informacje na temat prowadzenia szkoleń i egzaminów oraz zasad uzyskiwania zaświadczeń potwierdzających wiedzę i umiejętności w zakresie świadczenia poradnictwa obywatelskiego oraz szkoleń i egzaminów przedstawimy w Regulaminie.

 

TERMIN I MIEJSCE

Zajęcia prowadzone będą według następującego harmonogramu:

  • 7.06.19 (piątek) – 9.06.19 (niedziela) i
  • 14.06.19 (piątek) – 16.06.19 (niedziela).
  • 21.06.19 (piątek) – 23.06.2019 (niedziela)

Szkolenie odbędzie się, jeśli zgłosi się przynajmniej 12 osób.

Szkolenie będzie trwało 10 godzin dziennie, w tym 1 godzina przerwy.

Adres: Warszawa, ulica Konwiktorska 9 (budynek Polskiego Związku Niewidomych)

 

CENA SZKOLENIA I EGZAMINU

Koszt szkolenia i egzaminu wynosi 3.999 zł.

 

ZAPISY

Zapisy odbywają się przez formularz dostępny na stronie https://zbpo.bookero.pl.

 

KONTAKT

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu:

  • e-mail – szkolenia@zbpo.org.pl
  • telefon – 22 118 92 92 – czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 16:00

 

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach
z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego i egzaminach potwierdzających
posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie świadczenia poradnictwa obywatelskiego.

Wkrótce podamy kolejne terminy i miejsca szkoleń.

 

Skip to content