Doradcy obywatelscy o szkoleniach prowadzonych przez ZBPO

ZBPO prowadzi szkolenia dla doradców obywatelskich od września 2018 r. w ramach ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Dotychczas przeprowadzono sześć 70-godzinnych szkoleń dla 101 uczestników, przygotowując ich do pracy w punktach porad obywatelskich, które zaczną niebawem przyjmować klientów od 1 stycznia 2019 r.

Ankiety ewaluacyjne oraz wypowiedzi uczestników świadczą o wysokim poziomie zadowolenia ze szkoleń. Różne aspekty szkoleń oceniane były w skali pięciopunktowej, takie jak sposób przekazywania treści, znajomość tematyki przez szkoleniowców czy poziom nabycia umiejętności. Ogromna większość respondentów – ponad 80%, oceniła merytoryczne aspekty szkolenia na najwyższym poziomie, a następne 14% na poziomie o jeden punkt niższym. Cieszyły też pozytywne uwagi, takich jak „bardzo [jestem] zadowolony z odbytego szkoleni – prowadzące są profesjonalnie przygotowane” czy „warto rozwijać poradnictwo obywatelskie w oparciu o ZBPO – standaryzacja to klucz do rozwoju poradnictwa obywatelskiego” czy jeszcze „stosowanie przykładów z praktyki poradniczej jest bardzo cenne”.

Niebawem zostaną ogłoszone następne szkolenia dla doradców – zaplanowane już są na styczeń 2019 r. Zachęcamy do zapoznania się z programem szkoleniowym oraz śledzenie naszej strony dla informację o daty i miejsca następnych szkoleń.

Skip to content