Działalność szkoleniowa w czasie epidemii

Aktualizacja: 02.11.2020 r.

W związku z wprowadzeniem zakazu organizowania spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju (§ 28 ust. 9 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii), Związek Biur Porad Obywatelskich zmuszony był do zawieszenia zapisów na wszystkie szkolenia oraz części kursu doszkalającego w formie stacjonarnej.

W świetle art. 11a ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, jedynie “część zajęć szkolenia oraz kursu doszkalającego, o którym mowa w ust. 2, może być prowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość”. Związek Biur Porad Obywatelskich wystąpił o umożliwienie – w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego – prowadzenia wszystkich zajęć z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Obecnie trwa analiza możliwości przeprowadzenia zaproponowanej zmiany legislacyjnej w trybie pilnym.

Część z zaplanowanych szkoleń i kursów doszkalających w formie stacjonarnej nie została na dzień dzisiejszy odwołana. W przypadku umożliwienia prowadzenia wszystkich zajęć z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, zaplanowane szkolenia i kursy doszkalające zostaną przeprowadzone w formie zdalnej – za pośrednictwem komunikatora internetowego Zoom i/lub internetowej platformy edukacyjnej Moodle. W innym przypadku, szkolenie lub kurs doszkalający zostanie odwołany w całości.

W chwili obecnej nie mamy również możliwości organizowania i prowadzenia egzaminów.

Związek Biur Porad Obywatelskich na bieżąco monitoruje stan prawny w zakresie możliwości organizacji szkoleń w naszych ośrodkach szkoleniowych. O wszelkich zmianach będziemy Państwa niezwłocznie informować.