Kongres Poradnictwa – 1 lipca 2019, Warszawa

Co zrobić, aby system wsparcia poradniczego dla obywateli miał charakter kompleksowy i prowadził do poprawy jakości życia i faktycznego rozwiązania problemów? 1 lipca odbędzie się w Warszawie Kongres Poradnictwa organizowany przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Celem Kongresu  jest zainicjowanie procesu integracji różnych nurtów poradnictwa: prawnego, obywatelskiego, psychologicznego, rodzinnego, konsumenckiego, zawodowego i prozdrowotnego. Kongres Poradnictwa

To dobry moment – czytamy na stronie prezydent.pl – aby wspólnie zastanowić się, jak powinien funkcjonować docelowy, zintegrowany system wsparcia dla obywateli, w którym poradnictwo ze wszystkich obszarów będzie dostępne w formie „usługi pierwszego kontaktu”, a następnie uzupełniane innymi usługami, odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb i problemów. Tego rodzaju wsparcie miałoby charakter kompleksowy i prowadziło do poprawy jakości życia mieszkańców i faktycznego rozwiązania ich problemów.

Podczas Kongresu  Podarnictwa, w ramach paneli dyskusyjnych, rozpoczną się prace nad:

  • stworzeniem zintegrowanego systemu informacji o dostępnych usługach poradniczych ze wszystkich obszarów;
  • uruchomienie programu wsparcia ze środków publicznych dla organizacji świadczących usługi poradnicze;
  • uzgodnienie wspólnych ponadbranżowych standardów profesjonalnego poradnictwa.

Więcej informacji o wydarzeniu i formularz rejestracyjny dla organizacji poradniczych dostępne są na stronie prezydent.pl – http://bit.ly/Kongres_Poradnictwa

 

 

Skip to content