Kursy doszkalające online – nowe tematy

Stan epidemii stawia przed nami wszystkimi wiele nowych wyzwań. Postanowiliśmy wykorzystać ten czas na przygotowanie dla doradców oferty internetowych kursów doszkalających. Od ponad 80 lat rolą poradnictwa obywatelskiego jest wychodzenie naprzeciw aktualnym problemom i potrzebom społeczeństwa, a misją Związku Biur Porad Obywatelskich jest wspieranie doradców w świadczeniu pomocy.

Tematy

 • Praca z osobami nadmiernie zadłużonymi – nowe zasady upadłości konsumenckiej
 • Wsparcie dla osób zagrożonych utratą zatrudnienia i bezrobotnych
 • Ochrona i pomoc dla klientów NPO w pierwszych trzech tarczach antykryzysowych

Czas trwania

Pragniemy przypomnieć, że zgodnie z art. 11a ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, doradca jest obowiązany do uczestnictwa w kursie doszkalającym co najmniej raz w roku, począwszy od roku następnego po roku, w którym ukończył szkolenie. Kurs doszkalający obejmuje co najmniej 8 godzin zajęć.

W świetle art. 11a ust. 3 ustawy, część kursu doszkalającego może zostać przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Postanowiliśmy skorzystać z tej możliwości i zaproponować doradcom możliwość uczestnictwa w pierwszej części kursu (trwającej 4 godziny) przez internet. W obecnym stanie prawnym istnieje konieczność ukończenia części kursu doszkalającego w formie stacjonarnej. Jeżeli przepisy te ulegną zmianie, druga część kursu również zostanie przeprowadzona online. W innym przypadku, internetowym uczestnikom zapewnimy możliwość udziału w drugiej części kursu (trwającej również 4 godziny) w formie stacjonarnej – w jednym z trzech ośrodków szkoleniowych ZBPO: w Warszawie, Rudzie Śląskiej lub Gdyni.

Zaświadczenie

ZBPO jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia kursu doszkalającego, o którym mowa w art. 11b ust. 1 ustawy. Zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w kursie doszkalającym zostaną wydane po ukończeniu obu części kursu.

Forma

Postanowiliśmy zaoferować doradcom formę kursów najbliższą metodzie warsztatowej, która cieszy się dużym uznaniem wśród dotychczasowych uczestników szkoleń i kursów organizowanych przez ZBPO. Kursy doszkalające zostaną przeprowadzone online za pośrednictwem komunikatora internetowego Zoom. Zajęcia będą prowadzone przez 2 trenerów dla grupy 12 uczestników.

Termin

Kursy odbędą się:

 • w dniu 30 maja 2020 r. (sobota) w godzinach 15:00-19:00 – Ochrona i pomoc dla klientów NPO w pierwszych trzech tarczach antykryzysowych;
 • w dniu 31 maja 2020 r. (niedziela) w godzinach 09:00-13:00 – Ochrona i pomoc dla klientów NPO w pierwszych trzech tarczach antykryzysowych;
 • w dniu 31 maja 2020 r. (niedziela) w godzinach 15:00-19:00 – Ochrona i pomoc dla klientów NPO w pierwszych trzech tarczach antykryzysowych;
 • w dniu 13 czerwca 2020 r. (sobota) w godzinach 09:00-13:00 – Praca z osobami nadmiernie zadłużonymi – nowe zasady upadłości konsumenckiej;
 • w dniu 13 czerwca 2020 r. (sobota) w godzinach 14:00-18:00 – Wsparcie dla osób zagrożonych utratą zatrudnienia i bezrobotnych;
 • w dniu 14 czerwca 2020 r. (sobota) w godzinach 09:00-13:00 – Praca z osobami nadmiernie zadłużonymi – nowe zasady upadłości konsumenckiej;
 • w dniu 14 czerwca 2020 r. (sobota) w godzinach 14:00-18:00 – Wsparcie dla osób zagrożonych utratą zatrudnienia i bezrobotnych;
 • w dniu 20 czerwca 2020 r. (sobota) w godzinach 09:00-13:00 – Praca z osobami nadmiernie zadłużonymi – nowe zasady upadłości konsumenckiej;
 • w dniu 20 czerwca 2020 r. (sobota) w godzinach 14:00-18:00 – Wsparcie dla osób zagrożonych utratą zatrudnienia i bezrobotnych;
 • w dniu 21 czerwca 2020 r. (niedziela) w godzinach 09:00-13:00 – Ochrona i pomoc dla klientów NPO w pierwszych trzech tarczach antykryzysowych;
 • w dniu 27 czerwca 2020 r. (sobota) w godzinach 15:00-19:00 – Ochrona i pomoc dla klientów NPO w pierwszych trzech tarczach antykryzysowych;
 • w dniu 28 czerwca 2020 r. (niedziela) w godzinach 15:00-19:00 – Ochrona i pomoc dla klientów NPO w pierwszych trzech tarczach antykryzysowych.

Opłata

Cena za pierwszą część kursu wynosi 250 zł. Cena za drugą drugą część kursu będzie uzależniona od formy jego przeprowadzenia i wyniesie nie więcej niż 375 zł.

Rejestracja

Zapisy na kursy prowadzone są przez formularz dostępny na stronach internetowych https://zbpo.org.pl i https://zbpo.bookero.pl.

Szczegóły

Link umożliwiający udział w kursie zostanie wysłany uczestnikom na adres e-mail podany w trakcie rejestracji.

Kontakt

W razie pytań, pozostajemy w dyspozycji. Można się z nami skontaktować:

Oferta i harmonogram

Szczegółową ofertę kursów można znaleźć w dziale KURSY DOSZKALAJĄCE (menu – SZKOLENIA). Aktualny harmonogram kursów przedstawiamy natomiast w dziale TERMINY I MIEJSCA (menu – SZKOLENIA).