Kursy doszkalające online – nowe tematy

Stan epidemii stawia przed nami wszystkimi wiele nowych wyzwań. Postanowiliśmy wykorzystać ten czas na przygotowanie dla doradców oferty internetowych kursów doszkalających. Od ponad 80 lat rolą poradnictwa obywatelskiego jest wychodzenie naprzeciw aktualnym problemom i potrzebom społeczeństwa, a misją Związku Biur Porad Obywatelskich jest wspieranie doradców w świadczeniu pomocy.

Tematy

Czas trwania

Pragniemy przypomnieć, że zgodnie z art. 11a ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, doradca jest obowiązany do uczestnictwa w kursie doszkalającym co najmniej raz w roku, począwszy od roku następnego po roku, w którym ukończył szkolenie. Kurs doszkalający obejmuje co najmniej 8 godzin zajęć.

W świetle art. 11a ust. 3 ustawy, część kursu doszkalającego może zostać przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Postanowiliśmy skorzystać z tej możliwości i zaproponować doradcom możliwość uczestnictwa w pierwszej części kursu (trwającej 4 godziny) przez internet. W obecnym stanie prawnym istnieje konieczność ukończenia części kursu doszkalającego w formie stacjonarnej. Jeżeli przepisy te ulegną zmianie, druga część kursu również zostanie przeprowadzona online. W innym przypadku, internetowym uczestnikom zapewnimy możliwość udziału w drugiej części kursu (trwającej również 4 godziny) w formie stacjonarnej – w jednym z trzech ośrodków szkoleniowych ZBPO: w Warszawie, Rudzie Śląskiej lub Gdyni.

Zaświadczenie

ZBPO jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia kursu doszkalającego, o którym mowa w art. 11b ust. 1 ustawy. Zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w kursie doszkalającym zostaną wydane po ukończeniu obu części kursu.

Forma

Postanowiliśmy zaoferować doradcom formę kursów najbliższą metodzie warsztatowej, która cieszy się dużym uznaniem wśród dotychczasowych uczestników szkoleń i kursów organizowanych przez ZBPO. Kursy doszkalające zostaną przeprowadzone online za pośrednictwem komunikatora internetowego Zoom. Zajęcia będą prowadzone przez 2 trenerów dla grupy 12 uczestników.

Terminy

Aktualne terminy są w zakładce SZKOLENIA/TERMINY I MIEJSCA

Opłata

Cena za pierwszą część kursu wynosi 250 zł. Cena za drugą drugą część kursu będzie uzależniona od formy jego przeprowadzenia i wyniesie nie więcej niż 375 zł.

Rejestracja

Zapisy na kursy prowadzone są przez formularz dostępny na stronach internetowych https://zbpo.org.pl i https://zbpo.bookero.pl.

Szczegóły

Link umożliwiający udział w kursie zostanie wysłany uczestnikom na adres e-mail podany w trakcie rejestracji.

Kontakt

W razie pytań, pozostajemy w dyspozycji. Można się z nami skontaktować:

Oferta i harmonogram

Szczegółową ofertę kursów można znaleźć w dziale KURSY DOSZKALAJĄCE (menu – SZKOLENIA). Aktualny harmonogram kursów przedstawiamy natomiast w dziale TERMINY I MIEJSCA (menu – SZKOLENIA).

Skip to content