Kursy doszkalające w 2023 r.

Zgodnie z art. 11a ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, “doradca jest obowiązany do uczestnictwa w kursie doszkalającym co najmniej raz w roku, począwszy od roku następnego po roku, w którym ukończył szkolenie (…). Kurs doszkalający obejmuje co najmniej 8 godzin zajęć z zakresu praktycznych aspektów związanych ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, w tym dotyczących poszczególnych jego dziedzin”.

Przypominamy, że – zgodnie z bazą wiedzy dostępną w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości – “taki kurs można ukończyć w dowolnie wybranym terminie w ciągu całego roku kalendarzowego (czyli od stycznia do grudnia)”, a ukończenie kursu doszkalającego w 2023 r. (za 2023 r.) będzie uprawniać do świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2024 r.

Forma

W obecnym stanie prawnym – w związku z zakończeniem stanu zagrożenia epidemicznego – istnieje konieczność ukończenia części kursu doszkalającego w formie stacjonarnej. W świetle art. 11a ust. 3 ustawy, część kursu doszkalającego może jednak zostać przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wyrażonych w ankietach, postanowiliśmy zaproponować doradcom udział w kursach doszkalających w formie hybrydowej.

Pierwsza część kursów (trwająca 4 godziny) odbywa się w formie zdalnej – za pośrednictwem komunikatora internetowego Zoom i/lub internetowej platformy edukacyjnej Moodle. Druga część kursów (trwająca również 4 godziny) odbywa się zaś w formie stacjonarnej – zazwyczaj w jednym z trzech ośrodków szkoleniowych ZBPO: w Gdyni, Rudzie Śląskiej lub Warszawie.

Link umożliwiający udział w kursie online oraz szczegółowe informacje o miejscu odbywania się kursu offline wysyłany jest uczestnikom na adres e-mail podany w trakcie rejestracji.

Tematy

 • Komunikacja z klientami na odległość
 • Praca z osobami nadmiernie zadłużonymi – nowe zasady upadłości konsumenckiej
 • Wsparcie dla osób zagrożonych utratą zatrudnienia i bezrobotnych
 • Ochrona i pomoc dla klientów NPO w czterech tarczach antykryzysowych
 • Pomoc osobom mobbingowanym i dyskryminowanym w pracy
 • Nieodpłatna mediacja w nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim
 • Poradnictwo dla osób doświadczających przemocy w rodzinie
 • Pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym
 • Świadczenia pieniężne z zabezpieczenia społecznego
 • Mediacja jako sposób rozwiązywania problemów
 • Korzystanie z pomocy społecznej
 • Egzekucja komornicza
 • Prawa konsumenta
 • Pokonywanie trudności w pracy doradcy poradnictwa obywatelskiego
 • Ochrona danych osobowych w świetle RODO
 • Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem
 • Pobyt i zatrudnienie cudzoziemców
 • Praktyczne aspekty pomocy gościom z Ukrainy
 • Poradnictwo obywatelskie w zakresie emerytur
 • Poradnictwo obywatelskie dla osób głuchych
 • Czy można mieszkać bez kredytu, czyli o różnych rodzajach najmu
 • Pomoc rodzinom z osobami z niepełnosprawnością
 • Finanse osobiste pod kontrolą
 • Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych dla profesjonalistów
 • Projektowanie procesu doradczego zorientowanego na potrzeby klienta

Terminy

Kursy o tych samych tematach są ze sobą tożsame, nie są ich kontynuacją. Kursy odbywają się:

 • online w dniu 15.12.2023 r. (piątek) w godzinach 17:00-21:00 oraz w Warszawie w dniu 16.12.2023 r. (sobota) w godzinach 09:00-13:00 – Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych dla profesjonalistów
 • online w dniu 13.12.2023 r. (środa) w godzinach 17:00-21:00 oraz w Gdyni w dniu 16.12.2023 r. (sobota) w godzinach 10:00-14:00 – Prawa konsumenta
 • online w dniu 07.12.2023 r. (czwartek) w godzinach 17:00-21:00 oraz w Warszawie w dniu 09.12.2023 r. (sobota) w godzinach 09:00-13:00 – Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych dla profesjonalistów
 • online w dniu 02.12.2023 r. (sobota) w godzinach 15:00-19:00 oraz w Katowicach w dniu 03.12.2023 r. (niedziela) w godzinach 10:00-14:00 – Pomoc osobom mobbingowanym i dyskryminowanym w pracy + Świadczenia pieniężne z zabezpieczenia społecznego
 • online w dniu 22.11.2023 r. (środa) w godzinach 16:00-20:00 oraz w Warszawie w dniu 26.11.2023 r. (niedziela) w godzinach 09:00-13:00 – Finanse osobiste pod kontrolą
 • online w dniu 17.11.2023 r. (piątek) w godzinach 16:00-20:00 oraz w Katowicach w dniu 19.11.2023 r. (niedziela) w godzinach 14:30-18:30 – Pomoc osobom mobbingowanym i dyskryminowanym w pracy + Korzystanie z pomocy społecznej
 • online w dniu 16.11.2023 r. (czwartek) w godzinach 16:00-20:00 oraz w Warszawie w dniu 18.11.2023 r. (sobota) w godzinach 09:00-13:00 – Finanse osobiste pod kontrolą
 • online w dniu 09.11.2023 r. (czwartek) w godzinach 17:00-21:00 oraz w Katowicach w dniu 19.11.2023 r. (niedziela) w godzinach 10:00-14:00 – Pomoc osobom mobbingowanym i dyskryminowanym w pracy + Korzystanie z pomocy społecznej
 • online w dniu 28.10.2023 r. (sobota) w godzinach 16:00-20:00 oraz w Gdyni w dniu 29.10.2023 r. (niedziela) w godzinach 11:00-15:00 – Prawa konsumenta
 • online w dniu 27.10.2023 r. (piątek) w godzinach 16:00-20:00 oraz w Katowicach w dniu 29.10.2023 r. (niedziela) w godzinach 14:30-18:30 – Pomoc osobom mobbingowanym i dyskryminowanym w pracy + Korzystanie z pomocy społecznej
 • online w dniu 26.10.2023 r. (czwartek) w godzinach 17:00-21:00 oraz w Katowicach w dniu 29.10.2023 r. (niedziela) w godzinach 10:00-14:00 – Pomoc osobom mobbingowanym i dyskryminowanym w pracy + Korzystanie z pomocy społecznej
 • online w dniu 25.10.2023 r. (środa) w godzinach 17:00-21:00 oraz w Gdyni w dniu 28.10.2023 r. (sobota) w godzinach 11:00-15:00 – Prawa konsumenta
 • online w dniu 18.10.2023 r. (środa) w godzinach 16:00-20:00 oraz w Warszawie w dniu 22.10.2023 r. (niedziela) w godzinach 09:30-13:30 – Finanse osobiste pod kontrolą
 • online w dniu 17.10.2023 r. (wtorek) w godzinach 16:00-20:00 oraz we Wrocławiu w dniu 21.10.2023 r. (sobota) w godzinach 14:30-18:30 – Egzekucja komornicza + Pomoc osobom mobbingowanym i dyskryminowanym w pracy
 • online w dniu 11.10.2023 r. (środa) w godzinach 16:00-20:00 oraz w Katowicach w dniu 15.10.2023 r. (niedziela) w godzinach 13:30-17:30 – Pomoc osobom mobbingowanym i dyskryminowanym w pracy + Korzystanie z pomocy społecznej
 • online w dniu 07.10.2023 r. (sobota) w godzinach 10:00-14:00 oraz w Katowicach w dniu 14.10.2023 r. (sobota) w godzinach 14:30-18:30 – Pomoc osobom mobbingowanym i dyskryminowanym w pracy + Świadczenia pieniężne z zabezpieczenia społecznego
 • online w dniu 06.10.2023 r. (piątek) w godzinach 16:00-20:00 oraz w Katowicach w dniu 14.10.2023 r. (sobota) w godzinach 10:00-14:00 – Pomoc osobom mobbingowanym i dyskryminowanym w pracy + Świadczenia pieniężne z zabezpieczenia społecznego
 • online w dniu 04.10.2023 r. (środa) w godzinach 17:00-21:00 oraz w Gdyni w dniu 07.10.2023 r. (sobota) w godzinach 11:00-15:00 – Projektowanie procesu doradczego zorientowanego na potrzeby klienta
 • online w dniu 26.09.2023 r. (wtorek) w godzinach 17:00-21:00 oraz w Warszawie w dniu 30.09.2023 r. (sobota) w godzinach 09:00-13:00 – Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych dla profesjonalistów
 • online w dniu 23.09.2023 r. (sobota) w godzinach 13:30-17:30 oraz w Katowicach w dniu 15.10.2023 r. (niedziela) w godzinach 13:30-17:30 – Egzekucja komornicza + Korzystanie z pomocy społecznej
 • online w dniu 23.09.2023 r. (sobota) w godzinach 09:00-13:00 oraz w Katowicach w dniu 15.10.2023 r. (niedziela) w godzinach 09:00-13:00 – Egzekucja komornicza + Korzystanie z pomocy społecznej
 • online w dniu 15.09.2023 r. (piątek) w godzinach 16:30-20:30 oraz w Warszawie w dniu 17.09.2023 r. (niedziela) w godzinach 09:30-13:30 – Finanse osobiste pod kontrolą
 • online w dniu 07.09.2023 r. (czwartek) w godzinach 17:00-21:00 oraz w Gdyni w dniu 09.09.2023 r. (sobota) w godzinach 11:00-15:00 – Pokonywanie trudności w pracy doradcy poradnictwa obywatelskiego
 • online w dniu 30.08.2023 r. (środa) w godzinach 17:00-21:00 oraz w Poznaniu w dniu 02.09.2023 r. (sobota) w godzinach 11:00-15:00 – Prawa konsumenta
 • online w dniu 03.08.2023 r. (czwartek) w godzinach 17:00-21:00 oraz w Warszawie w dniu 05.08.2023 r. (sobota) w godzinach 09:00-13:00 – Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych dla profesjonalistów

Zakończone kursy w formie zdalnej:

 • w dniu 29.06.2023 r. (czwartek) w godzinach 16:00-19:00 oraz w dniu 30.06.2023 r. (piątek) w godzinach 14:00-19:00 – Czy można mieszkać bez kredytu, czyli o różnych rodzajach najmu + Pomoc rodzinom z osobami z niepełnosprawnością
 • w dniu 26.06.2023 r. (poniedziałek) w godzinach 16:00-20:00 oraz w dniu 27.06.2023 r. (wtorek) w godzinach 12:30-16:30 – Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem
 • w dniu 25.06.2023 r. (niedziela) w godzinach 10:00-18:00 – Egzekucja komornicza + Poradnictwo obywatelskie w zakresie emerytur
 • w dniu 25.06.2023 r. (niedziela) w godzinach 09:00-18:00 – Ochrona danych osobowych w świetle RODO
 • w dniu 24.06.2023 r. (sobota) w godzinach 08:30-16:30 – Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych dla profesjonalistów
 • w dniu 21.06.2023 r. (środa) w godzinach 16:00-20:00 oraz w dniu 23.06.2023 r. (piątek) w godzinach 16:00-20:00 – Egzekucja komornicza + Poradnictwo obywatelskie w zakresie emerytur
 • w dniu 19.06.2023 r. (poniedziałek) w godzinach 16:00-20:00 oraz w dniu 20.06.2023 r. (wtorek) w godzinach 16:00-20:00 – Praca z osobami nadmiernie zadłużonymi – nowe zasady upadłości konsumenckiej + Wsparcie dla osób zagrożonych utratą zatrudnienia i bezrobotnych
 • w dniu 19.06.2023 r. (poniedziałek) w godzinach 08:00-16:30 – Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem
 • w dniu 18.06.2023 r. (niedziela) w godzinach 09:00-18:00 – Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem
 • w dniu 17.06.2023 r. (sobota) w godzinach 09:00-18:00 – Prawa konsumenta
 • w dniu 04.06.2023 r. (niedziela) w godzinach 09:00-18:00 – Prawa konsumenta
 • w dniu 03.06.2023 r. (sobota) w godzinach 09:00-18:00 – Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem
 • w dniu 28.05.2023 r. (niedziela) w godzinach 09:00-18:00 – Prawa konsumenta
 • w dniu 27.05.2023 r. (sobota) w godzinach 09:00-18:00 – Prawa konsumenta
 • w dniu 21.05.2023 r. (niedziela) w godzinach 09:00-18:00 – Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem
 • w dniu 14.05.2023 r. (niedziela) w godzinach 09:00-18:00 – Ochrona danych osobowych w świetle RODO
 • w dniu 23.04.2023 r. (niedziela) w godzinach 09:00-18:00 – Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem
 • w dniu 16.04.2023 r. (niedziela) w godzinach 09:00-18:00 – Prawa konsumenta
 • w dniu 17.03.2023 r. (piątek) w godzinach 15:00-19:00 oraz w dniu 18.03.2023 r. (sobota) w godzinach 09:00-13:00 – Czy można mieszkać bez kredytu, czyli o różnych rodzajach najmu + Pomoc rodzinom z osobami z niepełnosprawnością
 • w dniu 03.03.2023 r. (piątek) w godzinach 15:00-19:00 oraz w dniu 04.03.2023 r. (sobota) w godzinach 09:00-13:00 – Praca z osobami nadmiernie zadłużonymi – nowe zasady upadłości konsumenckiej + Wsparcie dla osób zagrożonych utratą zatrudnienia i bezrobotnych
 • w dniu 25.02.2023 r. (sobota) w godzinach 09:00-18:00 – Prawa konsumenta

Zaświadczenie

ZBPO wydaje zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w kursie doszkalającym po ukończeniu przez doradcę 8 godzin zajęć w danym roku kalendarzowym. Zaświadczenia wydawane są doradcom osobiście po ukończeniu drugiej części kursu (w formie stacjonarnej).

Rejestracja

Zapisy na kursy prowadzone są przez formularz dostępny na stronach internetowych https://zbpo.org.pl i https://zbpo.bookero.pl. Brak możliwości rejestracji oznacza brak wolnych miejsc na dany kurs.

Cena

Opłata za 8 godzin kursu doszkalającego w formie hybrydowej wynosi 625 zł.

Kontakt

W razie pytań, pozostajemy w dyspozycji. Można się z nami skontaktować:

Oferta i harmonogram

Szczegółową ofertę kursów można znaleźć w dziale KURSY DOSZKALAJĄCE (menu – SZKOLENIA).

Osoby pragnące być na bieżąco z ofertą naszych kursów doszkalających, zapraszamy do grupy Doradcy Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego na Facebooku.

Skip to content