Kursy doszkalające w 2024 r.

Zgodnie z art. 11a ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, “doradca jest obowiązany do uczestnictwa w kursie doszkalającym co najmniej raz w roku, począwszy od roku następnego po roku, w którym ukończył szkolenie (…). Kurs doszkalający obejmuje co najmniej 8 godzin zajęć z zakresu praktycznych aspektów związanych ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, w tym dotyczących poszczególnych jego dziedzin”.

Przypominamy, że – zgodnie z bazą wiedzy dostępną w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości – “taki kurs można ukończyć w dowolnie wybranym terminie w ciągu całego roku kalendarzowego (czyli od stycznia do grudnia)”, a ukończenie kursu doszkalającego w 2024 r. (za 2024 r.) będzie uprawniać do świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2025 r.

Forma

W obecnym stanie prawnym – w związku z zakończeniem stanu zagrożenia epidemicznego – istnieje konieczność ukończenia części kursu doszkalającego w formie stacjonarnej. W świetle art. 11a ust. 3 ustawy, część kursu doszkalającego może jednak zostać przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wyrażonych w ankietach, postanowiliśmy zaproponować doradcom udział w kursach doszkalających w formie hybrydowej.

Pierwsza część kursów (trwająca 4 godziny) odbywa się w formie zdalnej – za pośrednictwem komunikatora internetowego Zoom i/lub internetowej platformy edukacyjnej Moodle. Druga część kursów (trwająca również 4 godziny) odbywa się zaś w formie stacjonarnej – zazwyczaj w jednym z trzech ośrodków szkoleniowych ZBPO: w Gdyni, Rudzie Śląskiej lub Warszawie.

Link umożliwiający udział w kursie online oraz szczegółowe informacje o miejscu odbywania się kursu offline wysyłany jest uczestnikom na adres e-mail podany w trakcie rejestracji.

Tematy

 • Komunikacja z klientami na odległość
 • Praca z osobami nadmiernie zadłużonymi – nowe zasady upadłości konsumenckiej
 • Wsparcie dla osób zagrożonych utratą zatrudnienia i bezrobotnych
 • Ochrona i pomoc dla klientów NPO w czterech tarczach antykryzysowych
 • Pomoc osobom mobbingowanym i dyskryminowanym w pracy
 • Nieodpłatna mediacja w nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim
 • Poradnictwo dla osób doświadczających przemocy w rodzinie
 • Pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym
 • Świadczenia pieniężne z zabezpieczenia społecznego
 • Mediacja jako sposób rozwiązywania problemów
 • Korzystanie z pomocy społecznej
 • Egzekucja komornicza
 • Prawa konsumenta
 • Pokonywanie trudności w pracy doradcy poradnictwa obywatelskiego
 • Ochrona danych osobowych w świetle RODO
 • Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem
 • Pobyt i zatrudnienie cudzoziemców
 • Praktyczne aspekty pomocy gościom z Ukrainy
 • Poradnictwo obywatelskie w zakresie emerytur
 • Poradnictwo obywatelskie dla osób głuchych
 • Czy można mieszkać bez kredytu, czyli o różnych rodzajach najmu
 • Pomoc rodzinom z osobami z niepełnosprawnością
 • Finanse osobiste pod kontrolą
 • Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych dla profesjonalistów
 • Projektowanie procesu doradczego zorientowanego na potrzeby klienta

Terminy

Kursy o tych samych tematach są ze sobą tożsame, nie są ich kontynuacją. Kursy odbywają się:

 • online w dniu 23.02.2024 r. (piątek) w godzinach 16:30-20:30 oraz w Gdyni w dniu 25.02.2024 r. (niedziela) w godzinach 16:00-20:00 – Pobyt i zatrudnienie cudzoziemców
 • online w dniu 21.02.2024 r. (środa) w godzinach 16:30-20:30 oraz w Gdyni w dniu 25.02.2024 r. (niedziela) w godzinach 11:00-15:00 – Pobyt i zatrudnienie cudzoziemców

Zaświadczenie

ZBPO wydaje zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w kursie doszkalającym po ukończeniu przez doradcę 8 godzin zajęć w danym roku kalendarzowym. Zaświadczenia wydawane są doradcom po ukończeniu drugiej części kursu osobiście lub wysyłane drogą pocztową na adres zamieszkania podany w trakcie rejestracji.

Rejestracja

Zapisy na kursy prowadzone są przez formularz dostępny na stronach internetowych https://zbpo.org.pl i https://zbpo.bookero.pl. Brak możliwości rejestracji oznacza brak wolnych miejsc na dany kurs.

Cena

Opłata za 8 godzin kursu doszkalającego w formie hybrydowej wynosi 625 zł.

Kontakt

W razie pytań, pozostajemy w dyspozycji. Można się z nami skontaktować:

Oferta i harmonogram

Szczegółową ofertę kursów można znaleźć w dziale KURSY DOSZKALAJĄCE (menu – SZKOLENIA).

Osoby pragnące być na bieżąco z ofertą naszych kursów doszkalających, zapraszamy do grupy Doradcy Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego na Facebooku.

Skip to content