W związku z trwającym zagrożeniem epidemicznym, Związek Biur Porad Obywatelskich postanowił przygotować ofertę kursów doszkalających dostosowaną do obecnej sytuacji i potrzeb doradców.

Zgodnie z art. 11a ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, doradca jest obowiązany do uczestnictwa w kursie doszkalającym co najmniej raz w roku, począwszy od roku następnego po roku, w którym ukończył szkolenie. Kurs doszkalający obejmuje co najmniej 8 godzin zajęć.

Forma

Pragniemy w tych wyjątkowych okolicznościach zaproponować trzy możliwe formy ukończenia kursu doszkalającego:

 • 4 godziny kursu w formie zdalnej + 4 godziny kursu w formie stacjonarnej

W świetle art. 11a ust. 3 ustawy, część kursu doszkalającego może zostać przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Postanowiliśmy skorzystać z tej możliwości i zaproponować doradcom możliwość uczestnictwa w części kursu (trwającej 4 godziny) w formie zdalnej – za pośrednictwem komunikatora internetowego Zoom i/lub internetowej platformy edukacyjnej Moodle. Link umożliwiający udział w kursie wysyłany jest uczestnikom na adres e-mail podany w trakcie rejestracji.

W obecnym stanie prawnym istnieje konieczność ukończenia części kursu doszkalającego w formie stacjonarnej. Internetowym uczestnikom zapewniamy możliwość udziału w części kursu (trwającej również 4 godziny) w formie stacjonarnej – w jednym z trzech ośrodków szkoleniowych ZBPO: w Warszawie, Rudzie Śląskiej lub Gdyni.

 • 4 godziny kursu w formie stacjonarnej + 4 godziny kursu w formie stacjonarnej

Niektóre z prowadzonych przez nas w formie stacjonarnej kursów doszkalających odbywają się jednego dnia, ale w dwóch 4 godzinnych częściach – każda w innym temacie. Udział w tych kursach mogą wziąć zarówno uczestnicy, którzy ukończyli już 4 godzinny kurs doszkalający w formie zdalnej (zapisując się na jedną wybraną część), jak i doradcy, którzy zamierzają jednego dnia – w dwóch 4 godzinnych częściach – ukończyć wymagane 8 godzin zajęć (zapisując się na obie części).

 • 8 godzin kursu w formie stacjonarnej

Niektóre z prowadzonych przez nas w formie stacjonarnej kursów doszkalających odbywają się jednego dnia i trwają 8 godzin. Udział w tych kursach mogą wziąć doradcy, którzy zamierzają jednego dnia ukończyć wymagane 8 godzin zajęć.

Zaświadczenie

ZBPO wydaje zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w kursie doszkalającym po ukończeniu przez doradcę 8 godzin zajęć w danym roku kalendarzowym, w tym w części w formie stacjonarnej.

Rejestracja

Zapisy na kursy prowadzone są przez formularz dostępny na stronach internetowych https://zbpo.org.pl i https://zbpo.bookero.pl.

Cena

 • Opłata za 4 godziny kursu w formie zdalnej wynosi 250 zł;
 • Opłata za 4 godziny kursu doszkalającego w formie stacjonarnej wynosi 375 zł;
 • Opłata za 8 godzin kursu doszkalającego w formie stacjonarnej wynosi 750 zł.

Bezpieczeństwo

Zależy nam na bezpieczeństwie nas wszystkich. W związku ze stanem epidemicznym COVID-19, szkolenie stacjonarne będzie prowadzone z zachowaniem adekwatnych do sytuacji środków bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego:

 1. Zajęcia będą prowadzone przez 2 trenerów dla grupy 15 uczestników;
 2. Miejsce, gdzie będzie prowadzone szkolenie, odpowiada wymogom bezpieczeństwa;
 3. Nasi trenerzy otrzymali szczegółowe wytyczne i wskazówki dotyczące postępowania w tej szczególnej sytuacji, które zapewniają maksymalne bezpieczeństwo szkolenia. Trenerzy prowadzący szkolenie nie należą do grupy ryzyka – nie przebywali w ostatnich miesiącach poza granicami kraju, w ich najbliższym otoczeniu nie ma osób poddanych kwarantannie ani chorych, przebywających w szpitalach, czy takich u których stwierdzono zakażenie koronawirusem;
 4. W trakcie zapisów na szkolenie, wszyscy uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Osoby należące do grupy ryzyka nie będą mogły wziąć udziału w tym terminie szkoleniu;
 5. Podczas zajęć stacjonarnych trenerzy będą monitorowali i przypominali wszystkim uczestnikom o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa;
 6. Opracowaliśmy procedurę postępowania na wypadek pojawienia się objawów chorobowych;
 7. Na bieżąco monitorujemy komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego i stosujemy się do wytycznych.

Kontakt

W razie pytań, pozostajemy w dyspozycji. Można się z nami skontaktować:

Oferta i harmonogram

Szczegółową ofertę kursów można znaleźć w dziale KURSY DOSZKALAJĄCE (menu – SZKOLENIA). Aktualny harmonogram kursów przedstawiamy natomiast w dziale TERMINY I MIEJSCA (menu – SZKOLENIA). Kursy o tych samych tematach są ze sobą tożsame, nie są ich kontynuacją.

Osoby pragnące być na bieżąco z ofertą naszych kursów doszkalających, zapraszamy do grupy Doradcy Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego na Facebooku.

Skip to content