Kursy doszkalające w formie zdalnej w 2022 r.

Zgodnie z art. 11a ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, “doradca jest obowiązany do uczestnictwa w kursie doszkalającym co najmniej raz w roku, począwszy od roku następnego po roku, w którym ukończył szkolenie (…). Kurs doszkalający obejmuje co najmniej 8 godzin zajęć z zakresu praktycznych aspektów związanych ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, w tym dotyczących poszczególnych jego dziedzin”.

W związku z nowelizacją ustawy, Związek Biur Porad Obywatelskich uzyskał możliwość prowadzenia w stanie epidemii wszystkich kursów doszkalających w formie zdalnej.

Przypominamy, że – zgodnie z bazą wiedzy dostępną w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości – “taki kurs można ukończyć w dowolnie wybranym terminie w ciągu całego roku kalendarzowego (czyli od stycznia do grudnia)”, a ukończenie kursu doszkalającego w 2022 r. (za 2022 r.) będzie uprawniać do świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2023 r.

Tematy

 • Komunikacja z klientami na odległość
 • Praca z osobami nadmiernie zadłużonymi – nowe zasady upadłości konsumenckiej
 • Wsparcie dla osób zagrożonych utratą zatrudnienia i bezrobotnych
 • Ochrona i pomoc dla klientów NPO w czterech tarczach antykryzysowych
 • Pomoc osobom mobbingowanym i dyskryminowanym w pracy
 • Nieodpłatna mediacja w nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim
 • Poradnictwo dla osób doświadczających przemocy w rodzinie
 • Pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym
 • Świadczenia pieniężne z zabezpieczenia społecznego
 • Mediacja jako sposób rozwiązywania problemów
 • Korzystanie z pomocy społecznej
 • Egzekucja komornicza
 • Prawa konsumenta
 • Pokonywanie trudności w pracy doradcy poradnictwa obywatelskiego
 • Ochrona danych osobowych w świetle RODO
 • Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem
 • Pobyt i zatrudnienie cudzoziemców
 • Praktyczne aspekty pomocy gościom z Ukrainy
 • Poradnictwo obywatelskie w zakresie emerytur
 • Poradnictwo obywatelskie dla osób głuchych
 • Czy można mieszkać bez kredytu, czyli o różnych rodzajach najmu
 • Pomoc rodzinom z osobami z niepełnosprawnością
 • Finanse osobiste pod kontrolą
 • Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych dla profesjonalistów

Terminy

Kursy o tych samych tematach są ze sobą tożsame, nie są ich kontynuacją. Kursy odbywają się:

 • (kurs zakończony) w dniu 18.12.2022 r. (niedziela) w godzinach 09:00-17:00 – Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych dla profesjonalistów
 • (kurs zakończony) w dniu 10.12.2022 r. (sobota) w godzinach 09:00-18:00 – Ochrona danych osobowych w świetle RODO
 • (kurs zakończony) w dniu 09.12.2022 r. (piątek) w godzinach 16:00-20:00 i w dniu 13.12.2022 r. (wtorek) w godzinach 16:00-20:00 – Egzekucja komornicza + Poradnictwo obywatelskie w zakresie emerytur
 • (kurs odwołany z powodu braku chętnych) w dniu 04.12.2022 r. (niedziela) w godzinach 09:00-18:00 – Pobyt i zatrudnienie cudzoziemców
 • (kurs zakończony) w dniu 03.12.2022 r. (sobota) w godzinach 09:00-18:00 – Pobyt i zatrudnienie cudzoziemców
 • (kurs zakończony) w dniu 27.11.2022 r. (niedziela) w godzinach 09:00-18:00 – Pobyt i zatrudnienie cudzoziemców
 • (kurs odwołany z powodu braku chętnych) w dniu 26.11.2022 r. (sobota) w godzinach 09:00-18:00 – Pobyt i zatrudnienie cudzoziemców
 • (kurs zakończony) w dniu 22.11.2022 r. (wtorek) w godzinach 16:00-20:00 i w dniu 25.11.2022 r. (piątek) w godzinach 16:00-20:00 – Egzekucja komornicza + Poradnictwo obywatelskie w zakresie emerytur
 • (kurs odwołany z powodu braku chętnych) w dniu 20.11.2022 r. (niedziela) w godzinach 09:00-18:00 – Praktyczne aspekty pomocy gościom z Ukrainy
 • (kurs odwołany z powodu braku chętnych) w dniu 19.11.2022 r. (sobota) w godzinach 09:00-18:00 – Praktyczne aspekty pomocy gościom z Ukrainy
 • (kurs zakończony) w dniu 06.11.2022 r. (sobota) w godzinach 09:00-18:00 – Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem
 • (kurs zakończony) w dniu 05.11.2022 r. (sobota) w godzinach 09:00-18:00 – Ochrona danych osobowych w świetle RODO
 • (kurs zakończony) w dniu 30.10.2022 r. (niedziela) w godzinach 09:00-18:00 – Praktyczne aspekty pomocy gościom z Ukrainy
 • (kurs zakończony) w dniu 29.10.2022 r. (sobota) w godzinach 09:00-17:00 – Praca z osobami nadmiernie zadłużonymi – nowe zasady upadłości konsumenckiej + Wsparcie dla osób zagrożonych utratą zatrudnienia i bezrobotnych
 • (kurs odwołany z powodu braku chętnych) w dniu 22.10.2022 r. (sobota) w godzinach 09:00-18:00 – Praktyczne aspekty pomocy gościom z Ukrainy
 • (kurs zakończony) w dniu 22.10.2022 r. (sobota) w godzinach 09:00-17:00 – Finanse osobiste pod kontrolą
 • (kurs zakończony) w dniu 16.10.2022 r. (niedziela) w godzinach 09:00-18:00 – Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem
 • (kurs zakończony) w dniu 13.10.2022 r. (czwartek) w godzinach 15:00-19:00 i w dniu 14.10.2022 r. (piątek) w godzinach 15:00-19:00 – Czy można mieszkać bez kredytu, czyli o różnych rodzajach najmu + Pomoc rodzinom z osobami z niepełnosprawnością
 • (kurs zakończony) w dniu 09.10.2022 r. (niedziela) w godzinach 09:00-18:00 – Ochrona danych osobowych w świetle RODO
 • (kurs odwołany z powodu braku chętnych) w dniu 08.10.2022 r. (sobota) w godzinach 09:00-17:00 – Finanse osobiste pod kontrolą
 • (kurs zakończony) w dniu 08.10.2022 r. (sobota) w godzinach 09:00-18:00 – Praktyczne aspekty pomocy gościom z Ukrainy
 • (kurs zakończony) w dniu 02.10.2022 r. (niedziela) w godzinach 09:00-18:00 – Praktyczne aspekty pomocy gościom z Ukrainy
 • (kurs zakończony) w dniu 01.10.2022 r. (sobota) w godzinach 09:00-18:00 – Praktyczne aspekty pomocy gościom z Ukrainy
 • (kurs zakończony) w dniu 22.09.2022 r. (czwartek) w godzinach 15:00-19:00 i w dniu 23.09.2022 r. (piątek) w godzinach 15:00-19:00 – Praca z osobami nadmiernie zadłużonymi – nowe zasady upadłości konsumenckiej + Wsparcie dla osób zagrożonych utratą zatrudnienia i bezrobotnych
 • (kurs zakończony) w dniu 15.09.2022 r. (czwartek) w godzinach 15:00-19:00 i w dniu 16.09.2022 r. (piątek) w godzinach 15:00-19:00 – Praca z osobami nadmiernie zadłużonymi – nowe zasady upadłości konsumenckiej + Wsparcie dla osób zagrożonych utratą zatrudnienia i bezrobotnych
 • (kurs odwołany z powodu braku chętnych) w dniu 20.08.2022 r. (sobota) w godzinach 09:00-17:00 – Egzekucja komornicza + Poradnictwo obywatelskie w zakresie emerytur
 • (kurs zakończony) w dniu 18.08.2022 r. (czwartek) w godzinach 16:00-20:00 i w dniu 19.08.2022 r. (piątek) w godzinach 17:00-21:00 – Egzekucja komornicza + Poradnictwo obywatelskie w zakresie emerytur
 • (kurs zakończony) w dniu 06.08.2022 r. (sobota) w godzinach 09:00-18:00 – Ochrona danych osobowych w świetle RODO
 • (kurs zakończony) w dniu 27.07.2022 r. (środa) w godzinach 15:00-20:00 i w dniu 28.07.2022 r. (czwartek) w godzinach 16:00-19:00 – Praca z osobami nadmiernie zadłużonymi – nowe zasady upadłości konsumenckiej + Wsparcie dla osób zagrożonych utratą zatrudnienia i bezrobotnych
 • (kurs odwołany z powodu braku chętnych) w dniu 23.07.2022 r. (sobota) w godzinach 09:00-18:00 – Ochrona danych osobowych w świetle RODO
 • (kurs zakończony) w dniu 21.07.2022 r. (czwartek) w godzinach 16:00-20:00 i w dniu 22.07.2022 r. (piątek) w godzinach 16:00-20:00 – Egzekucja komornicza + Poradnictwo obywatelskie w zakresie emerytur
 • (kurs zakończony) w dniu 10.07.2022 r. (niedziela) w godzinach 09:00-18:00 – Prawa konsumenta
 • (kurs zakończony) w dniu 03.07.2022 r. (niedziela) w godzinach 09:00-18:00 – Praktyczne aspekty pomocy gościom z Ukrainy
 • (kurs zakończony) w dniu 02.07.2022 r. (sobota) w godzinach 09:00-18:00 – Praktyczne aspekty pomocy gościom z Ukrainy
 • (kurs zakończony) w dniu 12.06.2022 r. (niedziela) w godzinach 09:00-18:00 – Praktyczne aspekty pomocy gościom z Ukrainy
 • (kurs zakończony) w dniu 11.06.2022 r. (sobota) w godzinach 09:00-18:00 – Praktyczne aspekty pomocy gościom z Ukrainy
 • (kurs zakończony) w dniu 05.06.2022 r. (niedziela) w godzinach 09:00-18:00 – Praktyczne aspekty pomocy gościom z Ukrainy
 • (kurs zakończony) w dniu 04.06.2022 r. (sobota) w godzinach 09:00-18:00 – Praktyczne aspekty pomocy gościom z Ukrainy
 • (kurs zakończony) w dniu 20.05.2022 r. (piątek) w godzinach 15:00-19:00 i w dniu 21.05.2022 r. (sobota) w godzinach 09:00-13:00 – Praca z osobami nadmiernie zadłużonymi – nowe zasady upadłości konsumenckiej + Wsparcie dla osób zagrożonych utratą zatrudnienia i bezrobotnych
 • (kurs zakończony) w dniu 14.05.2022 r. (sobota) w godzinach 09:00-18:00 – Praktyczne aspekty pomocy gościom z Ukrainy
 • (kurs zakończony) w dniu 28.04.2022 r. (czwartek) w godzinach 17:00-21:00 i w dniu 29.04.2022 r. (piątek) w godzinach 17:00-21:00 – Poradnictwo obywatelskie w zakresie emerytur + Poradnictwo obywatelskie dla osób głuchych
 • (kurs zakończony) w dniu 23.04.2022 r. (sobota) w godzinach 09:00-18:00 – Praktyczne aspekty pomocy gościom z Ukrainy
 • (kurs zakończony) w dniu 03.04.2022 r. (niedziela) w godzinach 09:00-18:00 – Praktyczne aspekty pomocy gościom z Ukrainy
 • (kurs zakończony) w dniu 02.04.2022 r. (sobota) w godzinach 09:00-18:00 – Praktyczne aspekty pomocy gościom z Ukrainy
 • (kurs zakończony) w dniu 27.03.2022 r. (niedziela) w godzinach 09:00-18:00 – Pobyt i zatrudnienie cudzoziemców
 • (kurs zakończony) w dniu 26.03.2022 r. (sobota) w godzinach 09:00-18:00 – Pobyt i zatrudnienie cudzoziemców
 • (kurs zakończony) w dniu 22.02.2022 r. (wtorek) w godzinach 16:00-20:00 i w dniu 23.02.2022 r. (środa) w godzinach 16:00-20:00 – Korzystanie z pomocy społecznej + Egzekucja komornicza
 • (kurs zakończony) w dniu 10.02.2022 r. (czwartek) w godzinach 15:00-20:00 i w dniu 11.02.2022 r. (piątek) w godzinach 15:00-18:00 – Praca z osobami nadmiernie zadłużonymi – nowe zasady upadłości konsumenckiej + Wsparcie dla osób zagrożonych utratą zatrudnienia i bezrobotnych
 • (kurs przeniesiony z powodu braku chętnych) w dniu 03.02.2022 r. (czwartek) w godzinach 16:00-20:00 i w dniu 04.02.2022 r. (piątek) w godzinach 16:00-20:00 – Praca z osobami nadmiernie zadłużonymi – nowe zasady upadłości konsumenckiej + Wsparcie dla osób zagrożonych utratą zatrudnienia i bezrobotnych
 • (kurs odwołany z powodu braku chętnych) w dniu 29.01.2022 r. (sobota) w godzinach 09:00-17:00 – Korzystanie z pomocy społecznej + Egzekucja komornicza

Forma

Zajęcia prowadzone są w większości w formie warsztatowej, wymagającej aktywnego udziału uczestników. Zajęcia będą odbywały się w formie zdalnej – za pośrednictwem komunikatora internetowego Zoom i/lub internetowej platformy edukacyjnej Moodle. Link umożliwiający udział w kursie wysyłany jest uczestnikom na adres e-mail podany w trakcie rejestracji. W świetle art. 11a ust. 3a ustawy, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, wszystkie zajęcia w ramach szkolenia oraz kursu doszkalającego mogą być prowadzone z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Zaświadczenie

ZBPO wydaje zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w kursie doszkalającym po ukończeniu przez Uczestnika 8 godzin zajęć w danym roku kalendarzowym. Zaświadczenia wysyłane są uczestnikom drogą pocztową na adres zamieszkania podany w trakcie rejestracji.

Rejestracja

Zapisy na kursy prowadzone są przez formularz dostępny na stronach internetowych https://zbpo.org.pl i https://zbpo.bookero.pl. Brak możliwości rejestracji oznacza brak wolnych miejsc na dany kurs.

Cena

Opłata za 8 godzin kursu doszkalającego w formie zdalnej wynosi 500 zł.

Kontakt

W razie pytań, pozostajemy w dyspozycji. Można się z nami skontaktować:

Oferta i harmonogram

Szczegółową ofertę kursów można znaleźć w dziale KURSY DOSZKALAJĄCE (menu – SZKOLENIA).

Osoby pragnące być na bieżąco z ofertą naszych kursów doszkalających, zapraszamy do grupy Doradcy Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego na Facebooku.

Skip to content