Kursy doszkalające w formie zdalnej w 2023 r.

Zgodnie z art. 11a ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, “doradca jest obowiązany do uczestnictwa w kursie doszkalającym co najmniej raz w roku, począwszy od roku następnego po roku, w którym ukończył szkolenie (…). Kurs doszkalający obejmuje co najmniej 8 godzin zajęć z zakresu praktycznych aspektów związanych ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, w tym dotyczących poszczególnych jego dziedzin”.

W związku z nowelizacją ustawy, Związek Biur Porad Obywatelskich uzyskał możliwość prowadzenia w stanie epidemii wszystkich kursów doszkalających w formie zdalnej.

Przypominamy, że – zgodnie z bazą wiedzy dostępną w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości – “taki kurs można ukończyć w dowolnie wybranym terminie w ciągu całego roku kalendarzowego (czyli od stycznia do grudnia)”, a ukończenie kursu doszkalającego w 2023 r. (za 2023 r.) będzie uprawniać do świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2024 r.

Tematy

 • Komunikacja z klientami na odległość
 • Praca z osobami nadmiernie zadłużonymi – nowe zasady upadłości konsumenckiej
 • Wsparcie dla osób zagrożonych utratą zatrudnienia i bezrobotnych
 • Ochrona i pomoc dla klientów NPO w czterech tarczach antykryzysowych
 • Pomoc osobom mobbingowanym i dyskryminowanym w pracy
 • Nieodpłatna mediacja w nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim
 • Poradnictwo dla osób doświadczających przemocy w rodzinie
 • Pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym
 • Świadczenia pieniężne z zabezpieczenia społecznego
 • Mediacja jako sposób rozwiązywania problemów
 • Korzystanie z pomocy społecznej
 • Egzekucja komornicza
 • Prawa konsumenta
 • Pokonywanie trudności w pracy doradcy poradnictwa obywatelskiego
 • Ochrona danych osobowych w świetle RODO
 • Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem
 • Pobyt i zatrudnienie cudzoziemców
 • Praktyczne aspekty pomocy gościom z Ukrainy
 • Poradnictwo obywatelskie w zakresie emerytur
 • Poradnictwo obywatelskie dla osób głuchych
 • Czy można mieszkać bez kredytu, czyli o różnych rodzajach najmu
 • Pomoc rodzinom z osobami z niepełnosprawnością
 • Finanse osobiste pod kontrolą
 • Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych dla profesjonalistów

Terminy

Kursy o tych samych tematach są ze sobą tożsame, nie są ich kontynuacją. Kursy odbywają się:

 • w dniu 17.03.2023 r. (piątek) w godzinach 15:00-19:00 oraz w dniu 18.03.2023 r. (sobota) w godzinach 09:00-13:00 – Czy można mieszkać bez kredytu, czyli o różnych rodzajach najmu + Pomoc rodzinom z osobami z niepełnosprawnością
 • w dniu 03.03.2023 r. (piątek) w godzinach 15:00-19:00 oraz w dniu 04.03.2023 r. (sobota) w godzinach 09:00-13:00 – Praca z osobami nadmiernie zadłużonymi – nowe zasady upadłości konsumenckiej + Wsparcie dla osób zagrożonych utratą zatrudnienia i bezrobotnych
 • w dniu 25.02.2023 r. (sobota) w godzinach 09:00-18:00 – Prawa konsumenta

Forma

Zajęcia prowadzone są w większości w formie warsztatowej, wymagającej aktywnego udziału uczestników. Zajęcia będą odbywały się w formie zdalnej – za pośrednictwem komunikatora internetowego Zoom i/lub internetowej platformy edukacyjnej Moodle. Link umożliwiający udział w kursie wysyłany jest uczestnikom na adres e-mail podany w trakcie rejestracji. W świetle art. 11a ust. 3a ustawy, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, wszystkie zajęcia w ramach szkolenia oraz kursu doszkalającego mogą być prowadzone z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Zaświadczenie

ZBPO wydaje zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w kursie doszkalającym po ukończeniu przez Uczestnika 8 godzin zajęć w danym roku kalendarzowym. Zaświadczenia wysyłane są uczestnikom drogą pocztową na adres zamieszkania podany w trakcie rejestracji.

Rejestracja

Zapisy na kursy prowadzone są przez formularz dostępny na stronach internetowych https://zbpo.org.pl i https://zbpo.bookero.pl. Brak możliwości rejestracji oznacza brak wolnych miejsc na dany kurs.

Cena

Opłata za 8 godzin kursu doszkalającego w formie zdalnej wynosi 500 zł.

Kontakt

W razie pytań, pozostajemy w dyspozycji. Można się z nami skontaktować:

Oferta i harmonogram

Szczegółową ofertę kursów można znaleźć w dziale KURSY DOSZKALAJĄCE (menu – SZKOLENIA).

Osoby pragnące być na bieżąco z ofertą naszych kursów doszkalających, zapraszamy do grupy Doradcy Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego na Facebooku.

Skip to content