Kursy doszkalające w formie zdalnej w czasie epidemii

W związku z nowelizacją ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, Związek Biur Porad Obywatelskich uzyskał możliwość prowadzenia w stanie epidemii wszystkich kursów doszkalających w formie zdalnej.

Doradców, którzy ukończyli w ramach kursu doszkalającego za 2020 r. w dowolnej formie 4 godziny zajęć, zapraszamy na kursy doszkalające w formie zdalnej w wymiarze 4 godzin zajęć.

Doradców, którzy nie ukończyli kursu doszkalającego za 2020 r. w żadnej części, zapraszamy na kursy doszkalające w formie zdalnej w wymiarze 8 godzin zajęć (ewentualnie 4+4 godzin zajęć).

Doradców, którzy nie ukończyli kursu doszkalającego za 2021 r. w żadnej części, zapraszamy na kursy doszkalające w formie zdalnej w wymiarze 8 godzin zajęć.

Tematy

 • Komunikacja z klientami na odległość
 • Praca z osobami nadmiernie zadłużonymi – nowe zasady upadłości konsumenckiej
 • Wsparcie dla osób zagrożonych utratą zatrudnienia i bezrobotnych
 • Ochrona i pomoc dla klientów NPO w czterech tarczach antykryzysowych
 • Pomoc osobom mobbingowanym i dyskryminowanym w pracy
 • Nieodpłatna mediacja w nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim
 • Poradnictwo dla osób doświadczających przemocy w rodzinie
 • Pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym
 • Świadczenia pieniężne z zabezpieczenia społecznego
 • Mediacja jako sposób rozwiązywania problemów
 • Korzystanie z pomocy społecznej
 • Egzekucja komornicza
 • Prawa konsumenta
 • Pokonywanie trudności w pracy doradcy poradnictwa obywatelskiego

Terminy

Kursy o tych samych tematach są ze sobą tożsame, nie są ich kontynuacją. Kursy odbywają się:

 • w dniu 30.01.2021 r. (sobota) w godzinach 09:00-13:00 – Świadczenia pieniężne z zabezpieczenia społecznego
 • w dniu 30.01.2021 r. (sobota) w godzinach 14:00-18:00 – Pomoc osobom mobbingowanym i dyskryminowanym w pracy
 • w dniu 31.01.2021 r. (niedziela) w godzinach 09:00-13:00 – Poradnictwo dla osób doświadczających przemocy w rodzinie
 • w dniu 31.01.2021 r. (niedziela) w godzinach 15:00-19:00 – Nieodpłatna mediacja w nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim
 • w dniu 05.03.2021 r. (piątek) w godzinach 16:00-20:00 i w dniu 06.03.2021 r. (sobota) w godzinach 10:00-14:00 – Praca z osobami nadmiernie zadłużonymi – nowe zasady upadłości konsumenckiej + Wsparcie dla osób zagrożonych utratą zatrudnienia i bezrobotnych
 • w dniu 06.03.2021 r. (sobota) w godzinach 08:00-17:00 – Mediacja jako sposób rozwiązywania problemów
 • w dniu 12.03.2021 r. (piątek) w godzinach 16:00-20:00 i w dniu 13.03.2021 r. (sobota) w godzinach 10:00-14:00 – Praca z osobami nadmiernie zadłużonymi – nowe zasady upadłości konsumenckiej + Wsparcie dla osób zagrożonych utratą zatrudnienia i bezrobotnych
 • w dniu 13.03.2021 r. (sobota) w godzinach 08:00-17:00 – Mediacja jako sposób rozwiązywania problemów
 • w dniu 14.03.2021 r. (niedziela) w godzinach 08:00-17:00 – Poradnictwo dla osób doświadczających przemocy w rodzinie + Nieodpłatna mediacja w nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim
 • w dniu 17.03.2021 r. (środa) w godzinach 17:00-21:00 i w dniu 18.03.2021 r. (czwartek) w godzinach 16:00-20:00 – Korzystanie z pomocy społecznej + Egzekucja komornicza
 • w dniu 24.03.2021 r. (środa) w godzinach 17:00-21:00 – Korzystanie z pomocy społecznej
 • w dniu 25.03.2021 r. (czwartek) w godzinach 16:00-20:00 – Egzekucja komornicza
 • w dniu 27.03.2021 r. (sobota) w godzinach 09:00-18:00 – Prawa konsumenta
 • w dniu 10.04.2021 r. (sobota) w godzinach 09:00-18:00 – Prawa konsumenta
 • w dniu 23.04.2021 r. (piątek) w godzinach 16:00-20:00 i w dniu 24.04.2021 r. (sobota) w godzinach 10:00-14:00 – Praca z osobami nadmiernie zadłużonymi – nowe zasady upadłości konsumenckiej + Wsparcie dla osób zagrożonych utratą zatrudnienia i bezrobotnych
 • w dniu 29.05.2021 r. (sobota) w godzinach 09:00-13:00 – Korzystanie z pomocy społecznej
 • w dniu 29.05.2021 r. (sobota) w godzinach 14:00-18:00 – Egzekucja komornicza
 • w dniu 12.06.2021 r. (sobota) w godzinach 09:00-18:00 – Pokonywanie trudności w pracy doradcy poradnictwa obywatelskiego
 • w dniu 16.06.2021 r. (środa) w godzinach 17:00-20:30 i w dniu 17.06.2021 r. (czwartek) w godzinach 15:30-20:00 – Praca z osobami nadmiernie zadłużonymi – nowe zasady upadłości konsumenckiej + Wsparcie dla osób zagrożonych utratą zatrudnienia i bezrobotnych
 • w dniu 17.06.2021 r. (czwartek) w godzinach 16:00-20:00 i w dniu 19.06.2021 r. (sobota) w godzinach 09:00-13:00 – Korzystanie z pomocy społecznej + Egzekucja komornicza

Forma

Zajęcia będą odbywały się w formie zdalnej – za pośrednictwem komunikatora internetowego Zoom i/lub internetowej platformy edukacyjnej Moodle. Link umożliwiający udział w kursie wysyłany jest uczestnikom na adres e-mail podany w trakcie rejestracji. W świetle art. 11a ust. 3a ustawy, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, wszystkie zajęcia w ramach szkolenia oraz kursu doszkalającego mogą być prowadzone z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Zaświadczenie

ZBPO wydaje zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w kursie doszkalającym po ukończeniu przez Uczestnika 8 godzin zajęć w danym roku kalendarzowym. Termin ukończenia kursu doszkalającego za 2020 r. upływa z dniem 30.06.2021 r.

Rejestracja

Zapisy na kursy prowadzone są przez formularz dostępny na stronach internetowych https://zbpo.org.pl i https://zbpo.bookero.pl.

Cena

 • Opłata za 4 godziny kursu doszkalającego w formie zdalnej wynosi 250 zł;
 • Opłata za 8 godzin kursu doszkalającego w formie zdalnej wynosi 500 zł.

Kontakt

W razie pytań, pozostajemy w dyspozycji. Można się z nami skontaktować:

Oferta i harmonogram

Szczegółową ofertę kursów można znaleźć w dziale KURSY DOSZKALAJĄCE (menu – SZKOLENIA).

Osoby pragnące być na bieżąco z ofertą naszych kursów doszkalających, zapraszamy do grupy Doradcy Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego na Facebooku.