Kursy doszkalające za 2020 r.

W dniu 23.12.2020 r. na stronie internetowej prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości (https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14922,komunikat-w-zwiazku-z-obowiazkiem-ukonczenia.html) ukazał się komunikat o następującej treści:

“Ze względu na konieczność zapewnienia utrzymania uprawnień do świadczenia poradnictwa obywatelskiego w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, jak również w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób szkolonych i szkolących Ministerstwo Sprawiedliwości w trybie pilnym opracowało i przekazało do dalszych prac legislacyjnych projekt zmian ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej. Projekt zakłada, że w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego zajęcia w ramach szkolenia oraz kursu doszkalającego mogą być prowadzone w formie zdalnej. Ponadto nowelizacja ustawy umożliwia przedłużenie terminu ukończenia kursów doszkalających dla Doradców Obywatelskich, zobowiązanych do uczestnictwa w nim w roku 2020, do dnia 30 czerwca 2021 r. Obecnie w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej są prowadzone prace legislacyjne dotyczące Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 828A). Ich przebieg można śledzić na stronie Sejmu: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=828-A”.

Pomimo informacji ze strony internetowej Sejmu (https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=828), ustawa nie została dotychczas przekazana Prezydentowi. Z informacji zawartych na stronie internetowej Senatu (https://www.senat.gov.pl/prace/proces-legislacyjny-w-senacie/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawa,1072.html) wynika, że ustawa nadal znajduje się w Senacie i będzie rozpatrywana przez Komisję Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w dniu 11.01.2021 r.

Z informacji uzyskanych od doradców wynika, że po zalogowaniu się do systemu teleinformatycznego Ministerstwa Sprawiedliwości pojawia się od początku 2021 r. komunikat, iż dotychczasowe uprawnienia są nieważne. Odzyskanie dostępu do systemu możliwe jest dopiero po podaniu następujących danych: podmiotu doszkalającego w ostatnim roku, nr zaświadczenia o kursie doszkalającym i daty wydania zaświadczenia.

Mając na uwadze powagę sytuacji i zaawansowany proces legislacyjny, Zarząd Związku Biur Porad Obywatelskich podjął decyzję o pilnym zorganizowaniu kolejnych kursów doszkalających dla doradców, którzy nie ukończyli w całości lub w części kursu doszkalającego w 2020 r. Pragniemy wskazać, iż zgodnie z Bazą wiedzy dostępną w systemie, “w przypadku gdy doradcy obywatelskiemu nie uda się ukończyć kursu doszkalającego np. w 2020 r., a ukończyłby kurs w trakcie trwania 2021 roku np. 30 czerwca 2021 r. to nieodpłatne poradnictwo w 2021 r. mógłby świadczyć od daty ukończenia kursu doszkalającego (tj. od 1 lipca 2021 r.)”.

Zaświadczenie

Uczestnikom, którzy ukończą 8 godzin zajęć kursu doszkalającego, przekażemy niezwłocznie informację o nr zaświadczenia o kursie doszkalającym i dacie wydania zaświadczenia. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w kursie doszkalającym nastąpi jak tylko będzie to możliwe.

Terminy

Kursy o tych samych tematach są ze sobą tożsame, nie są ich kontynuacją. Zapraszamy na 4 godziny kursu w formie zdalnej w następujących terminach:

  • w dniu 03 stycznia 2021 r. (niedziela) w godzinach 16:00-20:00 – Nieodpłatna mediacja w nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim
  • w dniu 04 stycznia 2021 r. (poniedziałek) w godzinach 16:00-20:00 – Poradnictwo dla osób doświadczających przemocy w rodzinie
  • w dniu 06 stycznia 2021 r. (środa) w godzinach 09:00-13:00 – Świadczenia pieniężne z zabezpieczenia społecznego
  • w dniu 06 stycznia 2021 r. (środa) w godzinach 14:00-18:00 – Pomoc osobom mobbingowanym i dyskryminowanym w pracy

Forma

Części kursu (trwające 4 godziny) odbędą się w formie zdalnej – za pośrednictwem komunikatora internetowego Zoom i/lub internetowej platformy edukacyjnej Moodle. Link umożliwiający udział w kursie wysyłany jest uczestnikom na adres e-mail podany w trakcie rejestracji.

Rejestracja

Zapisy na kursy prowadzone są przez formularz dostępny na stronach internetowych https://zbpo.org.pl i https://zbpo.bookero.pl.

Cena

  • Opłata za 4 godziny kursu w formie zdalnej wynosi 250 zł.

Kontakt

W razie pytań, pozostajemy w dyspozycji. Można się z nami skontaktować:

Oferta i harmonogram

Szczegółową ofertę kursów można znaleźć w dziale KURSY DOSZKALAJĄCE (menu – SZKOLENIA). Aktualny harmonogram kursów przedstawiamy natomiast w dziale TERMINY I MIEJSCA (menu – SZKOLENIA).

Osoby pragnące być na bieżąco z ofertą naszych kursów doszkalających, zapraszamy do grupy Doradcy Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego na Facebooku.