Kwalifikacja rynkowa dla poradnictwa obywatelskiego przyjęta do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Związek Biur Porad Obywatelskich we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnym w latach 2019-2020, pracował nad zgłoszeniem kwalifikacji poradnictwo obywatelskie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Kwalifikacja ta, pod nazwą „Prowadzenie ogólnodostępnego poradnictwa obywatelskiego niezależnego od systemu regulowanego przepisami”, została włączona do ZSK 17 grudnia 2020. Stało się teraz możliwe zdobywanie kwalifikacji w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego lub potwierdzenia już nabytej wiedzy i umiejętności w tej dziedzinie.

Jak wskazuje nazwa, różni się ona od wymogów dla osób chcących udzielać porady obywatelskie w ramach rządowego programu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, jak też nie upoważnia do podjęcia pracy w punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w ramach rządowego programu. Natomiast, określa niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebne do rzetelnego udzielania porad obywatelskich w takich miejscach jak organizacje pozarządowe, placówki pomocy społecznej, poradnie i inne instytucje mające na celu wspieranie ludzi w swoich sprawach regulowanych prawem.

Pełny opis kwalifikacji oraz warunków walidacji jest przedstawiony w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/frontend/index.php?r=kwalifikacja%2Fview&id=13860

ZBPO złożyło stosowny wniosek do ZSK na początku lutego 2021, aby zostać instytucją certyfikującą, która będzie mogła potwierdzić posiadanie wiedzy i umiejętności, prowadzących do nadania tej kwalifikacji. Powiadomimy Państwa przez naszą stronę internetową jak tylko nasz wniosek zostanie potwierdzony.

Przygotowanie opisu i warunków walidacji kwalifikacji oraz wszelkich formalności było możliwe dzięki wsparciu ekspertów ZSK z Instytutu Badań Edukacyjnych, którzy nam pomagali podczas całego procesu włączania. Współpraca odbywała się w ramach projektu pt. „Wspieranie realizacji II etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji” realizowanego przez IBE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dziękujemy za fachową i owocną współpracę okazaną nam przez IBE.

Skip to content