Nowelizacja ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej przyjęta

 

15.06.2018 r. Sejm przyjął ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Za głosowało 347 posłów, przeciw było 39, a 34 wstrzymało się od głosu.

Cieszymy się!!! To jest ukoronowanie 22 lat poradnictwa obywatelskiego.

Skip to content