Oferta
Biur Porad
Obywatelskich

Udzielamy informacji, zapewniamy wsparcie i pomoc najczęściej w sprawach:

 • mieszkaniowych,
 • rodzinnych,
 • świadczeń socjalnych,
 • świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
 • zatrudnienia i bezrobocia,
 • imigracji/ repatriacji,
 • finansowych,
 • niepełnosprawności,
 • obywatela a instytucji,
 • pozbawienia wolności,
 • spadkowych,
 • konsumenckich,
 • stosunków międzyludzkich,
 • własności,
 • aktywności obywatelskiej.

Bezpłatną pomoc można uzyskać punktach BPO w całej Polsce. Obecnie w sieci działa 16 Biur Porad Obywatelskich. Aktualne adresy i godziny pracy poszczególnych biur można znaleźć w zakładce mapa BPO: https://zbpo.org.pl/mapa-bpo/. Pomoc można uzyskać także nie wychodząc z domu, za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Porad Obywatelskich: http://poradyobywatelskie.zbpo.org.pl/. Wystarczy wypełnić formularz.

Biura działające w sieci zapewniają przestrzeganie jednolitych standardów udzielania porad. Więcej o standardach: https://zbpo.org.pl/bpo/.

 

Celami działania związku są:

 1. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań na rzecz ochrony i realizacji praw obywatelskich oraz zwiększanie wiedzy na ten temat poprzez działalność oświatową i edukacyjną,
 2. Wspieranie działań mających na celu integrację oraz aktywizację społeczną i zawodową grup zagrożonych marginalizacją, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk osób bezrobotnych, ubogich, zagrożonych patologiami, niepełnosprawnych, młodzieży oraz wszystkich tych którzy nie potrafią poradzić sobie z problemami dnia codziennego;
 3. Dążenie do wprowadzenia zmian w polityce społecznej, służących rozwojowi demokracji budowie społeczeństwa obywatelskiego
 4. Upowszechnianie praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 5. Ochrona interesów konsumentów;
 6. Promocja i organizacja wolontariatu;
 7. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe realizujące działalność pożytku publicznego w zakresie określonym wyżej

Związek realizuje swoje cele poprzez następujące działania:

 1. inicjowanie działalności placówek poradnictwa obywatelskiego,
 2. zrzeszanie w Związku, jako jego członków, kolejno powstających placówek poradnictwa obywatelskiego,
 3. koordynację działalności placówek poradnictwa obywatelskiego, tworzących sieć placówek w skali ogólnokrajowej,
 4. tworzenie i dbałość o utrzymanie standardów działań placówek,
 5. pomoc merytoryczną i organizacyjną dla podmiotów zakładających i prowadzących BPO,
 6. w miarę posiadanych środków wsparcie finansowe i rzeczowe podmiotów prowadzących Biura Porad Obywatelskich, będących członkami Związku,
 7. wspomaganie lokalnych inicjatyw w zakresie poradnictwa obywatelskiego,
 8. opracowywanie, wydawanie oraz aktualizację materiałów informacyjnych dla placówek poradnictwa obywatelskiego,
 9. współpracę z instytucjami rządowymi, pozarządowymi oraz organizacjami samorządowymi,
 10. wyrażanie i przekazywanie do wiadomości odnośnych władz oraz opinii publicznej poglądów dotyczących projektowanych, jak i aktualnie obowiązujących aktów prawnych,
 11. działalność konsultacyjną i doradczą dla placówek poradnictwa obywatelskiego,
 12. współpracę z instytucjami zagranicznymi, działającymi na rzecz poradnictwa obywatelskiego
 13. organizowanie szkoleń dla personelu placówek poradnictwa obywatelskiego oraz innych instytucji i organizacji o podobnym profilu działania.

 

Co warto o nas wiedzieć?

 1. Przychodząc do nas jesteś partnerem, Twoje zdanie jest ważne podczas udzielania porad. My udzielamy informacji i wskazujemy możliwe rozwiązania. Przedstawiamy ich wady i zalety. Wybór rozwiązania to Twoja decyzja. Razem pracujemy, aby podjąć najlepszą decyzję. Możesz ją dopasować do Twoich oczekiwań. To Ty wiesz na jakim rezultacie Ci zależy, to Ty potrafisz wybrać.
 2. Udzielamy porad przede wszystkim bezpośrednio w biurach, osoby, które mają problem z dotarciem do naszych biur mogą uzyskać poradę także telefonicznie, jak i mailowo : http://poradyobywatelskie.zbpo.org.pl/. Korzystanie z pomocy Biur Porad Obywatelskich, zrzeszonych w Związku gwarantuje, że porady udzielane są z zachowaniem jednolitych standardów (więcej o standardach pod linkiem: https://zbpo.org.pl/bpo/). Nasze porady są bezpłatne.
 3. Udzielamy pomocy każdej osobie, która jej potrzebuje. Nie oceniamy, nie wprowadzamy żadnych ograniczeń odnośnie sytuacji materialnej, wieku, sytuacji życiowej.
 4. Jesteśmy organizacją non-profit. Nie prowadzimy działalności gospodarczej, nie jesteśmy nastawieni na osiągnięcie zysków. Rzetelnie poinformujemy Cię o Twojej sytuacji, pomożemy wybrać najlepsze rozwiązanie.
 5. Dbamy o jakość i ciągle się doskonalimy. Udzielane porady są ewidencjonowane w bazie (z zachowaniem ochrony danych osobowych) i podlegają zewnętrznej kontroli w celu zapewnienia ich jakości. Doradcy są osobami o najwyższych kwalifikacjach, które ukończyły specjalistyczne szkolenia uprawniające je do pracy w charakterze doradcy, a także mają długoletnie doświadczenie i cieszą się zaufaniem w swoich lokalnych społecznościach.
 6. Obecnie wprowadzamy system certyfikatów dla biur i doradców, aby zapewnić jeszcze lepszą jakość naszych usług.
 7. Wspomagają nas wolontariusze. Osoby, które chcą udzielać porad i są odpowiednio przeszkolone. Są z nami z własnej woli, wzbogacają zespoły swoimi doświadczeniami i kompetencjami. Różnorodność doświadczeń i dobrowolność współpracy to gwarancja zaangażowania. Doradcy są z nami bo czują potrzebę pomagania innym. Zaangażowanie to widać w podejściu do naszych klientów.
 8. Działamy na rzecz lokalnych społeczności. Tworzymy sieć niezależnych organizacji, z których każda zna lokalne uwarunkowania, może skutecznie pomóc. Nasi doradcy mają doświadczenie w pracy z osobami niezamożnymi, znają ich problemy. Doradzanie to nie nasza praca, to nasza pasja.
 9. Nie jesteśmy obojętni. Aktywnie działamy na rzecz pozytywnych zmian w prawie na podstawie zebranych w trakcie udzielanych porad przykładów niekorzystnych czy wadliwych rozwiązań. Nie jest nam obojętny los osób najsłabszych, nie mogących samodzielnie poradzić sobie z problemami.
Skip to content