Poradnictwo obywatelskie w projekcie zmian ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej

Informujemy, że 11 października 2017  w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta projektu ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw. Projekt dotyczy rozszerzenia zakresu przedmiotowego ustawy poprzez umożliwienie udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i prowadzenia nieodpłatnej mediacji, jak również rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do otrzymania pomocy w ramach ustawy. Obecnie trwają prace legislacyjne.

ZBPO wniosło 15 maja 2017 petycję do Ministra Sprawiedliwości z postulatem  poszerzenia systemu nieodpłatnej pomocy prawnej o poradnictwo obywatelskie. Postulat ten poparło 695 osób korzystających z usług Biur Porad Obywatelskich.

List do Ministra Sprawiedliwości

 

Skip to content