Poradnik dla doradczyń i doradców

Szanowni Państwo!

Mamy przyjemność przekazać Państwu „Poradnik dla doradczyń i doradców poradnictwa prawnego i obywatelskiego”, wydany w ramach projektu systemowego „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce”.

Poradnik ten powstał w oparciu o model systemu poradnictwa prawnego i obywatelskiego, prezentuje wyniki prac badawczych i analitycznych grupy kilkunastu osób zaangażowanych w projekcie oraz doświadczenia długoletniej pracy poradniczej Biur Porad Obywatelskich i Klinik Prawa. Jest on skierowany przede wszystkim do osób udzielających porad, jak również do kierujących placówkami poradniczymi. Zamiarem naszym było opracowanie praktycznych wskazówek ułatwiających przestrzeganie podstawowych standardów pracy poradniczej oraz wykonywanie rzetelnej i kompetentnej pracy przez doradczynie i doradców pracujących w placówkach poradniczych.

Poradnik przedstawia definicje podstawowych pojęć związanych z poradnictwem prawnym i obywatelskim, krótki zarys historii systemów poradnictwa w Polsce, Europie i w Stanach Zjednoczonych. Omówiona jest w nim etyka i standardy pracy poradniczej, dotyczące sposobu udzielania porad, kompetencji i kwalifikacji doradczyń i doradców oraz organizacji i warunków pracy w placówkach oferujących usługi poradnicze. Znaczna część poradnika jest poświęcona pracy doradcy, a szczególnie metodologii pracy z klientami. Następne rozdziały dotyczą monitoringu i kontroli, współpracy z różnymi instytucjami pomocnymi w rozwiązywaniu problemów doświadczanych przez klientów oraz źródeł wsparcia pracy poradniczej. Kończymy poradnik krótkim rozważaniem o wplywie opracowanego modelu systemowego wsparcia na pracę poradniczą w Polsce.

Zdajemy sobie sprawę, że poradnik ten jest zaledwie początkiem opisu całego zakresu wiedzy i umiejętności potrzebnych osobom pracującym w tej dziedziny. Praca ta wymaga ciągłego udoskonalania – na poziomie indywidualnym, jak i organizacyjnym – zarówno w dziedzinie zmieniających się przepisów prawa, jak i w nowych metodach pracy z ludźmi doświadczających problemów. Mamy nadzieję, że poradnik ten wskaże swoim czytelnikom kierunki działań w pracy poradniczej oraz będzie podstawą służącą dalszemu rozwojowi osób, organizacji i instytucji zaangażowanych w tej potrzebnej i ważnej pracy.

Z poważaniem,

Ija M. Ostrowska, Prezes, Związek Biur Porad Obywatelskich

Barbara Przybylska, Koordynator Projektu

Pobierz plik:

Skip to content