Szkolenia w formie zdalnej w czasie epidemii

W związku z nowelizacją ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, Związek Biur Porad Obywatelskich odzyskał możliwość prowadzenia 70 godzinnych szkoleń z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego w stanie epidemii.

Naucz się pomagać w taki sposób, aby wspierać samodzielność osób w kryzysowych sytuacjach. Poznaj metodę pracy doradczej praktykowaną od ponad 20 lat w organizacjach pozarządowych tworzących ZBPO. Odbądź szkolenie, przystąp do egzaminu, uzyskaj zaświadczenie zgodne z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Terminy

[zapisy zakończone] 05-07.02 + 12-14.02 + 19-21.02 + egzamin (26-28.02)

 • 05-07.02.2021, 09:00-17:00
 • 12-14.02.2021, 09:00-17:00
 • 19-21.02.2021, 09:00-17:00
 • 26-28.02.2021, egzamin

[zapisy zakończone] 05-07.02 + 12-14.02 + 19-21.02 + 26-28.02 + 05.03 + egzamin (06-07.03)

 • 05.02.2021, 17:30-20:30
 • 06.02.2021, 09:00-17:00
 • 07.02.2021, 09:00-15:00
 • 12.02.2021, 17:30-20:30
 • 13.02.2021, 09:00-17:00
 • 14.02.2021, 09:00-15:00
 • 19.02.2021, 17:30-20:30
 • 20.02.2021, 09:00-17:00
 • 21.02.2021, 09:00-15:00
 • 26.02.2021, 17:30-20:30
 • 27.02.2021, 09:00-17:00
 • 28.02.2021, 09:00-15:00
 • 05.03.2021, 17:30-19:30
 • 06-07.03.2021, egzamin

[zapisy zakończone] 06-07.02 + 10-11.02 + 15.02 + 17-21.02 + 24-26.02 + egzamin (27.02 + 01-03.03)

 • 06-07.02.2021, 10:00-17:00
 • 10-11.02.2021, 15:00-20:00
 • 15.02.2021, 15:00-20:00
 • 17-19.2021, 15:00-20:00
 • 20-21.02.2021, 10:00-17:00
 • 24-25.02.2021, 15:00-20:00
 • 26.02.2021, 17:00-19:00
 • 27.02.2021, egzamin
 • 01-03.03.2021, egzamin

[zapisy zakończone] 04-07.03 + 11-14.03 + egzamin (19-21.03)

 • 04-07.03.2021, 09:00-18:00
 • 11-14.03.2021, 09:00-18:00
 • 19-21.03.2021, egzamin

Program

Szkolenie obejmuje co najmniej 15 godzin zajęć z metodyki pracy doradcy, 20 godzin zajęć dotyczących zagadnień związanych z poradnictwem dla osób zadłużonych oraz 35 godzin szkolenia merytorycznego obejmującego poradnictwo z zakresu: zabezpieczenia społecznego, spraw mieszkaniowych, dziedziczenia, własności, prawa pracy, spraw rodzinnych, postępowania cywilnego, karnego i administracyjnego. Pozostałe godziny poświęcamy na aktualne potrzeby grupy – pogłębianie wiedzy oraz indywidualne konsultacje. Szczegółowe informacje na temat szkoleń i egzaminów oraz zasad uzyskiwania zaświadczeń potwierdzających wiedzę i umiejętności w zakresie świadczenia poradnictwa obywatelskiego oraz szkoleń i egzaminów przedstawimy w programie i regulaminie.

Egzamin

Szkolenie zakończy się oceną wiedzy i umiejętności. Pozytywna ocena jest podstawą do wystawienia przez ZBPO odpowiedniego zaświadczenia, zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Forma

Wszystkie zajęcia i egzamin będą odbywały się w formie zdalnej – za pośrednictwem komunikatora internetowego Zoom i/lub internetowej platformy edukacyjnej Moodle. Link umożliwiający udział zostanie wysyłany jest uczestnikom na adres e-mail podany w trakcie rejestracji. W świetle art. 11a ust. 3a ustawy, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, wszystkie zajęcia w ramach szkolenia oraz kursu doszkalającego mogą być prowadzone z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Opłata

Koszt szkolenia i egzaminu wynosi 3.999 zł.

Rejestracja

Zapisy na szkolenie prowadzone są przez formularz dostępny na stronach internetowych https://zbpo.org.pl i https://zbpo.bookero.pl.

Kontakt

W razie pytań, pozostajemy w dyspozycji. Można się z nami skontaktować:

Osoby pragnące być na bieżąco z ofertą naszych szkoleń, zapraszamy do grupy Doradcy Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego na Facebooku.