Uroczyste otwarcie szkolenia z zakresu poradnictwa obywatelskiego

25.09.2018 r. w sali Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego miało miejsce uroczyste otwarcie cyklu szkoleń z zakresu poradnictwa obywatelskiego, organizowanych i prowadzonych przez Związek Biur Porad Obywatelskich. Udział w nim wzięli m.in.: Pani Zofia Romaszewska, Doradca Prezydenta RP; Tomasz Kulikowski, Dyrektor Biura Interwencyjnej Pomocy Prawnej Kancelarii Prezydenta RP; a także Dyrektor Bogdan Brożyna, przedstawiciel Wojewody. Wszyscy Goście podkreślali przełomową rolę podpisanej przez Pana Prezydenta Andrzeja Dudę ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej w uformowaniu powszechnie dostępnego systemu pomocy prawnej, rozszerzonego o poradnictwo obywatelskie, edukację prawną i usługi mediacyjne. Ija M. Ostrowska, prezes ZBPO, przypomniała, że Związek Biur Porad Obywatelskich, korzystając z przekazanych mu przez brytyjskie Citizens Advice Bureaux zasad i standardów, przez ostatnie 22 lata nieprzerwanie rozwijał w Polsce poradnictwo obywatelskie i szkolił jego kadry. Jednakże, jak podkreśliła, to dopiero ustawa umożliwi osiągnięcie realnego efektu w skali kraju, między innymi dzięki dostarczeniu stabilnych podstaw systematycznego szkolenia osób profesjonalnie przygotowanych do  świadczenia poradnictwa obywatelskiego.

Podziękowanie dla p. Zdzisława Sipiery Wojewody Mazowieckiego za bezpłatne użyczenie sali szkoleniowej.

Skip to content