Uroczyste otwarcie szkolenia z zakresu poradnictwa obywatelskiego

25.09.2018 r. w sali Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego miało miejsce uroczyste otwarcie cyklu szkoleń z zakresu poradnictwa obywatelskiego, organizowanych i prowadzonych przez Związek Biur Porad Obywatelskich. Udział w nim wzięli m.in.: Pani Zofia Romaszewska, Doradca Prezydenta RP; Tomasz Kulikowski, Dyrektor Biura Interwencyjnej Pomocy Prawnej Kancelarii Prezydenta RP; a także Dyrektor Bogdan Brożyna, przedstawiciel Wojewody. Wszyscy Goście podkreślali przełomową rolę podpisanej przez Pana Prezydenta Andrzeja Dudę ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej w uformowaniu powszechnie dostępnego systemu pomocy prawnej, rozszerzonego o poradnictwo obywatelskie, edukację prawną i usługi mediacyjne. Ija M. Ostrowska, prezes ZBPO, przypomniała, że Związek Biur Porad Obywatelskich, korzystając z przekazanych mu przez brytyjskie Citizens Advice Bureaux zasad i standardów, przez ostatnie 22 lata nieprzerwanie rozwijał w Polsce poradnictwo obywatelskie i szkolił jego kadry. Jednakże, jak podkreśliła, to dopiero ustawa umożliwi osiągnięcie realnego efektu w skali kraju, między innymi dzięki dostarczeniu stabilnych podstaw systematycznego szkolenia osób profesjonalnie przygotowanych do  świadczenia poradnictwa obywatelskiego.

Podziękowanie dla p. Zdzisława Sipiery Wojewody Mazowieckiego za bezpłatne użyczenie sali szkoleniowej.