[zapisy zakończone] [Warszawa] Kursy doszkalające – część druga stacjonarna

Związek Biur Porad Obywatelskich wznawia prowadzenie stacjonarnych kursów doszkalających! Na część drugą stacjonarną kursu pragniemy zaprosić uczestników, którzy ukończyli już część pierwszą kursu w formie online w innym temacie. Niebawem przedstawimy dalszą ofertę kursów doszkalających.

Tematy

  • Praca z osobami nadmiernie zadłużonymi – nowe zasady upadłości konsumenckiej

Czas trwania

Pragniemy przypomnieć, że zgodnie z art. 11a ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, doradca jest obowiązany do uczestnictwa w kursie doszkalającym co najmniej raz w roku, począwszy od roku następnego po roku, w którym ukończył szkolenie. Kurs doszkalający obejmuje co najmniej 8 godzin zajęć.
W świetle art. 11a ust. 3 ustawy, część kursu doszkalającego może zostać przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Postanowiliśmy skorzystać z tej możliwości i zaproponowaliśmy uprzednio doradcom możliwość uczestnictwa w pierwszej części kursu (trwającej 4 godziny) przez internet. Nadal istnieje konieczność ukończenia części kursu doszkalającego w formie stacjonarnej, w związku z czym zapraszamy internetowych uczestników do udziału w drugiej części kursu (trwającej również 4 godziny) w Warszawie.

Zaświadczenie

ZBPO jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia kursu doszkalającego, o którym mowa w art. 11b ust. 1 ustawy. Zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w kursie doszkalającym zostaną wydane po ukończeniu obu części kursu.

Termin

Kursy odbędą się:

  • w dniu 12 lipca 2020 r. (niedziela) w godzinach 09:00-13:00 – Praca z osobami nadmiernie zadłużonymi – nowe zasady upadłości
  • w dniu 12 lipca 2020 r. (niedziela) w godzinach 14:00-18:00 – Praca z osobami nadmiernie zadłużonymi – nowe zasady upadłości

Miejsce

Kursy będą odbywały się w warszawskiej Klubokawiarni “Pożyteczna” przy Nowym Świecie 58.

Opłata

Cena za część drugą stacjonarną kursu wynosi 375 zł.

Rejestracja

Zapisy na kursy prowadzone są przez formularz dostępny na stronach internetowych https://zbpo.org.pl i https://zbpo.bookero.pl.

Bezpieczeństwo

Zależy nam na bezpieczeństwie nas wszystkich. W związku ze stanem epidemicznym COVID-19, szkolenie będzie prowadzone z zachowaniem adekwatnych do sytuacji środków bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego:

  1. Zajęcia będą prowadzone przez 2 trenerów dla grupy 12 uczestników;
  2. Miejsce, gdzie będzie prowadzone szkolenie, odpowiada wymogom bezpieczeństwa;
  3. Nasi trenerzy otrzymali szczegółowe wytyczne i wskazówki dotyczące postępowania w tej szczególnej sytuacji, które zapewniają maksymalne bezpieczeństwo szkolenia. Trenerzy prowadzący szkolenie nie należą do grupy ryzyka – nie przebywali w ostatnich miesiącach poza granicami kraju, w ich najbliższym otoczeniu nie ma osób poddanych kwarantannie ani chorych, przebywających w szpitalach, czy takich u których stwierdzono zakażenie koronawirusem;
  4. W trakcie zapisów na szkolenie, wszyscy uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Osoby należące do grupy ryzyka nie będą mogły wziąć udziału w tym terminie szkoleniu;
  5. Podczas zajęć stacjonarnych trenerzy będą monitorowali i przypominali wszystkim uczestnikom o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa;
  6. Opracowaliśmy procedurę postępowania na wypadek pojawienia się objawów chorobowych;
  7. Na bieżąco monitorujemy komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego i stosujemy się do wytycznych.

Kontakt

W razie pytań, pozostajemy w dyspozycji. Można się z nami skontaktować:

Oferta i harmonogram

Szczegółową ofertę kursów można znaleźć w dziale KURSY DOSZKALAJĄCE (menu – SZKOLENIA). Aktualny harmonogram kursów przedstawiamy natomiast w dziale TERMINY I MIEJSCA (menu – SZKOLENIA).

Skip to content