ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ

Jako uczestnik szkolenia/kursu/egzaminu, w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii, niniejszym:

1. oświadczam, iż zobowiązuję się do:

 • nieuczestniczenia w szkoleniu/kursie/egzaminie w razie choroby, objawów chorobowych lub temperatury ciała przekraczającej 38°C
 • nieuczestniczenia w szkoleniu/kursie/egzaminie w razie objęcia kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych albo przebywania w domu z osobą objętą kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych
 • na uzasadnioną względami bezpieczeństwa prośbę trenerów/egzaminatorów – opuszczenia budynku, w którym prowadzone jest szkolenie/kurs/egzamin
 • po każdorazowym wejściu do budynku, w którym prowadzone jest szkolenie/kurs/egzamin – umycia rąk wodą i mydłem oraz dezynfekcji osuszonych dłoni środkiem na bazie alkoholu min. 60%
 • niegromadzenia się podczas wchodzenia/wychodzenia z sali szkoleniowej/egzaminacyjnej
 • zaopatrzenia się we własne artykuły piśmiennicze (długopisy, kartki) i środki ochrony osobistej (środki dezynfekcyjne na bazie alkoholu min. 60%, maseczki/materiały/przyłbice, rękawiczki jednorazowe, chusteczki jednorazowe)

2. oświadczam, iż w trakcie przebywania w budynku, w którym prowadzone jest szkolenie/kurs/egzamin, zobowiązuję się do:

 • zachowania od innych osób odległości wynoszącej co najmniej 1,5 metra
 • zakrywania ust i nosa maseczką, materiałem lub przyłbicą – chyba, że organizator lub trenerzy/egzaminatorzy postanowią inaczej
 • noszenia rękawiczek jednorazowych – chyba, że organizator lub trenerzy/egzaminatorzy postanowią inaczej
 • regularnego częstego i dokładnego mycia rąk wodą z mydłem oraz dezynfekcji osuszonych dłoni środkiem na bazie alkoholu min. 60%
 • niedotykania dłońmi okolic twarzy (zwłaszcza ust, nosa i oczu)
 • zakrywania podczas kaszlu lub kichania ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką jednorazową oraz jak najszybszego jej wyrzucenia do zamkniętego kosza i umycia rąk wodą i mydłem

3. oświadczam, iż:

 • nie przebywałem w przeciągu trzech ostatnich miesięcy za granicą oraz do dnia zakończenia szkolenia/kursu/egzaminu zobowiązuję się nie przebywać
 • nie kontaktowałem się w przeciągu trzech ostatnich miesięcy z osobami objętymi kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, chorymi przebywającymi w szpitalach lub zakażonymi koronawirusem oraz do dnia zakończenia szkolenia/kursu/egzaminu zobowiązuję się nie kontaktować
 • wyrażam zgodę na bezdotykowy pomiar temperatury mojego ciała przez trenerów/egzaminatorów
 • zostałem poinformowany, iż w przypadku wystąpienia niepokojących objawów w dniu szkolenia/kursu/egzaminu uczestnik nie powinien na nie przychodzić, powinien pozostać w domu, postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia oraz skontaktować się niezwłocznie z lekarzem lub powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o swoich objawach
Skip to content