ZBPO wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Miło nam po informować, że Związek biur Porad Obywatelskich został wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem ewidencyjnym: 2.14/00163/2021.

Nasz wpis mogą Państwo zobaczyć na stronie www: http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris/wyszukiwarka/szczegolyRis?id=72128

Wpis do RIS oznacza, że osoby, które chciałyby ukończyć szkolenie podstawowe na doradcę obywatelskiego mogą otrzymać z Powiatowego Urzędu Pracy dotację na sfinansowanie nauki.

O dofinansowanie (do 100% kosztu szkolenia) mogą się ubiegać osoby fizyczne w ramach środków na szkolenia indywidualne. Aby uzyskać dofinansowanie powinny być zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne i złożyć odpowiedni wniosek. Przed jego wypełnieniem warto się upewnić, czy urząd dysponuje odpowiednimi środkami na tę formę wsparcia. We wniosku należy uzasadnić celowość odbycia szkolenia (argumentację można np. poprzeć deklaracją organizacji pozarządowej o zatrudnieniu doradcy po ukończeniu szkolenia). Wysokość dofinansowania w ramach tej formy wsparcia w danym roku jest zazwyczaj określana indywidualnie przez Urząd Pracy.

Dofinansowanie dla swoich pracowników może uzyskać także pracodawca. Może się on ubiegać się o tego typu dotację z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Przeznaczeniem tego funduszu jest finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego zarówno pracowników, jak i pracodawców. Aby uzyskać dofinansowanie pracodawca powinien złożyć wniosek do właściwego Urzędu Pracy. Wysokość dofinansowanie wynosi od 80 do 100%.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronach urzędów pracy.

Skip to content