Szukasz wsparcia?
Znajdź najbliższe Twojej lokalizacji
Biuro Porad Obywatelskich

Oferta
Biur Porad
Obywatelskich

Udzielamy informacji, zapewniamy wsparcie i pomoc najczęściej w sprawach:

 • mieszkaniowych,
 • rodzinnych,
 • świadczeń socjalnych,
 • świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
 • zatrudnienia i bezrobocia,
 • imigracji/ repatriacji,
 • finansowych,
 • niepełnosprawności,
 • obywatela a instytucji,
 • pozbawienia wolności,
 • spadkowych,
 • konsumenckich,
 • stosunków międzyludzkich,
 • własności,
 • aktywności obywatelskiej.

Bezpłatną pomoc można uzyskać punktach BPO w całej Polsce. Obecnie w sieci działa 16 Biur Porad Obywatelskich. Aktualne adresy i godziny pracy poszczególnych biur można znaleźć w zakładce Lista BPO. Pomoc można uzyskać także nie wychodząc z domu, za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Informatora Obywatelskiego. Wystarczy wypełnić formularz.

Biura działające w sieci zapewniają przestrzeganie jednolitych standardów udzielania porad.

 • Przychodząc do nas jesteś partnerem, Twoje zdanie jest ważne podczas udzielania porad. My udzielamy informacji i wskazujemy możliwe rozwiązania. Przedstawiamy ich wady i zalety. Wybór rozwiązania to Twoja decyzja. Razem pracujemy, aby podjąć najlepszą decyzję. Możesz ją dopasować do Twoich oczekiwań. To Ty wiesz na jakim rezultacie Ci zależy, to Ty potrafisz wybrać.
 • Udzielamy porad przede wszystkim bezpośrednio w Biurach, osoby, które mają problem z dotarciem do nas mogą uzyskać poradę także telefonicznie, jak i mailowo. Korzystanie z pomocy Biur Porad Obywatelskich, zrzeszonych w Związku gwarantuje, że porady udzielane są z zachowaniem jednolitych standardów (więcej o standardach pod linkiem: https://zbpo.org.pl/o-bpo/). Nasze porady są bezpłatne.
 • Udzielamy pomocy każdej osobie, która jej potrzebuje. Nie oceniamy, nie wprowadzamy żadnych ograniczeń odnośnie sytuacji materialnej, wieku, sytuacji życiowej.
 • Jesteśmy organizacją non-profit. Nie prowadzimy działalności gospodarczej, nie jesteśmy nastawieni na osiągnięcie zysków. Rzetelnie poinformujemy Cię o Twojej sytuacji, pomożemy wybrać najlepsze rozwiązanie.
 • Dbamy o jakość i ciągle się doskonalimy. Udzielane porady są ewidencjonowane w bazie (z zachowaniem ochrony danych osobowych) i podlegają zewnętrznej kontroli w celu zapewnienia ich jakości. Doradcy są osobami o najwyższych kwalifikacjach, które ukończyły specjalistyczne szkolenia uprawniające je do pracy w charakterze doradcy, a także mają długoletnie doświadczenie i cieszą się zaufaniem w swoich lokalnych społecznościach.
 • Obecnie wprowadzamy system certyfikatów dla doradców, aby zapewnić jeszcze lepszą jakość naszych usług.
 • Wspomagają nas wolontariusze. Osoby, które chcą udzielać porad i są odpowiednio przeszkolone. Są z nami z własnej woli, wzbogacają zespoły swoimi doświadczeniami i kompetencjami. Różnorodność doświadczeń i dobrowolność współpracy to gwarancja zaangażowania. Doradcy są z nami bo czują potrzebę pomagania innym. Zaangażowanie to widać w podejściu do naszych klientów.
 • Działamy na rzecz lokalnych społeczności. Tworzymy sieć niezależnych organizacji, z których każda zna lokalne uwarunkowania, może skutecznie pomóc. Nasi doradcy mają doświadczenie w pracy z osobami niezamożnymi, znają ich problemy. Doradzanie to nie nasza praca, to nasza pasja.
 • Nie jesteśmy obojętni. Aktywnie działamy na rzecz pozytywnych zmian w prawie na podstawie zebranych w trakcie udzielanych porad przykładów niekorzystnych czy wadliwych rozwiązań. Nie jest nam obojętny los osób najsłabszych, nie mogących samodzielnie poradzić sobie z problemami.

Co warto
o nas
wiedzieć?

Skip to content