Kursy doszkalające online – pomoc osobom mobbingowanym i dyskryminowanym w pracy

Stan epidemii stawia przed nami wszystkimi wiele nowych wyzwań. Postanowiliśmy wykorzystać ten czas na przygotowanie dla doradców oferty internetowych kursów doszkalających. Od ponad 80 lat rolą poradnictwa obywatelskiego jest wychodzenie naprzeciw aktualnym problemom i potrzebom społeczeństwa, a misją Związku Biur Porad Obywatelskich jest wspieranie doradców w świadczeniu pomocy.

Temat

Mobbing i dyskryminacja to zjawiska często występujące w miejscach pracy. Ich ofiary nie wiedzą jak się bronić. Podczas kursu uczestnicy zapoznają się z różnicami pomiędzy mobbingiem i dyskryminacją, poznają sposoby zapobiegania tym zjawiskom, a także ochrony przed ich skutkami. Zapoznają się z uprawnieniami osób nimi pokrzywdzonych, możliwościami dochodzenia swoich praw oraz innymi metodami rozwiązywania sporów.

Czas trwania

Pragniemy przypomnieć, że zgodnie z art. 11a ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, doradca jest obowiązany do uczestnictwa w kursie doszkalającym co najmniej raz w roku, począwszy od roku następnego po roku, w którym ukończył szkolenie. Kurs doszkalający obejmuje co najmniej 8 godzin zajęć.

W świetle art. 11a ust. 3 ustawy, część kursu doszkalającego może zostać przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Postanowiliśmy skorzystać z tej możliwości i zaproponować doradcom możliwość uczestnictwa w pierwszej części kursu (trwającej 4 godziny) przez internet. W obecnym stanie prawnym istnieje konieczność ukończenia części kursu doszkalającego w formie stacjonarnej. Jeżeli przepisy te ulegną zmianie, druga część kursu również zostanie przeprowadzona online. W innym przypadku, internetowym uczestnikom zapewnimy możliwość udziału w drugiej części kursu (trwającej również 4 godziny) w formie stacjonarnej – w jednym z trzech ośrodków szkoleniowych ZBPO: w Warszawie, Rudzie Śląskiej lub Gdyni.

Zaświadczenie

ZBPO jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia kursu doszkalającego, o którym mowa w art. 11b ust. 1 ustawy. Zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w kursie doszkalającym zostaną wydane po ukończeniu obu części kursu.

Forma

Postanowiliśmy zaoferować doradcom formę kursu najbliższą metodzie warsztatowej, która cieszy się dużym uznaniem wśród dotychczasowych uczestników szkoleń i kursów organizowanych przez ZBPO. Kurs doszkalający zostanie przeprowadzony online za pośrednictwem komunikatora internetowego Zoom oraz internetowej platformy edukacyjnej Moodle. Czas wydzielony na opracowywanie części ćwiczeń praktycznych zostanie wykorzystany efektywnie w ten sposób, że zostaną one udostępnione na platformie Moodle, a uczestnicy będą je rozwiązywać w grupach lub indywidualnie poza czasem spotkania na komunikatorze Zoom, w czasie i miejscu dogodnym dla siebie. Organizacja kursu będzie następująca: 1,5 godziny Zoom + 1 godzina Moodle + 1,5 godziny Zoom. Taki podział zajęć umożliwi efektywne wykorzystanie czasu przeznaczonego na przeprowadzenie ćwiczeń praktycznych, ponieważ uczestnicy będą mogli pracować nad nimi w miejscu i czasie dla nich wygodnym. Spotkania na komunikatorze Zoom w wymiarze dwa razy po 1,5 godziny pozwolą także na utrzymanie optymalnego poziomu koncentracji uczestników. Zajęcia będą prowadzone przez 3 trenerów dla grupy 12 uczestników.

Termin

Kurs odbędzie się:

  • w dniu 19 czerwca 2020 r. (piątek) w godzinach 17:00-18:30 (Zoom) + 26 czerwca 2020 r. (piątek) w godzinach 17:00-18:30 (Zoom) + 1 godzina na platformie Moodle w międzyczasie dogodnym dla uczestników;
  • w dniu 25 czerwca 2020 r. (czwartek) w godzinach 17:00-18:30 (Zoom) + 02 lipca 2020 r. (czwartek) w godzinach 17:00-18:30 (Zoom) + 1 godzina na platformie Moodle w międzyczasie dogodnym dla uczestników;
  • w dniu 10 lipca 2020 r. (piątek) w godzinach 17:00-18:30 (Zoom) + 17 lipca 2020 r. (piątek) w godzinach 17:00-18:30 (Zoom) + 1 godzina na platformie Moodle w międzyczasie dogodnym dla uczestników.

Opłata

Cena za pierwszą część kursu wynosi 250 zł. Cena za drugą drugą część kursu będzie uzależniona od formy jego przeprowadzenia i wyniesie nie więcej niż 375 zł.

Rejestracja

Zapisy na kurs prowadzone są przez formularz dostępny na stronach internetowych https://zbpo.org.pl i https://zbpo.bookero.pl.

Szczegóły

Link umożliwiający udział w kursie zostanie wysłany uczestnikom na adres e-mail podany w trakcie rejestracji.

Kontakt

W razie pytań, pozostajemy w dyspozycji. Można się z nami skontaktować:

Oferta i harmonogram

Szczegółową ofertę kursów można znaleźć w dziale KURSY DOSZKALAJĄCE (menu – SZKOLENIA). Aktualny harmonogram kursów przedstawiamy natomiast w dziale TERMINY I MIEJSCA (menu – SZKOLENIA).

Skip to content